Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

156/2015 Obecné úrady Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoloč. obec. úradu Pristúpenie zmluvných strán v 1. a 2. rade 0,- € 31.12.2015 01.01.2016 Nestanovený
155/2015 Irena Zorvanová, Hliník nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 05/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,90 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
154/2015 Jozef Vincenc, Prochot Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,52 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
153/2015 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,41 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
152/2015 Mária Šlosiariková, Žarnovica Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 08/2011-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,47 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
151/2015 Mária Šimková, Žiar nad Hronom Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 05/2011-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,01 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
150/2015 Ivan Sedláček, Žarnovica Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 09/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,59 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
149/2015 Mária Rozenbergová, Prochot Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 4/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,92 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
148/2015 Mária Pavlová, Lovčica-Trubín Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 06/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,80 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
147/2015 Anna Ošustová, Prochot Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 9/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,92 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
146/2015 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2013 Poskytovanie sociálnej služby 11,62 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
145/2015 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2013 Poskytovanie sociálnej služby 10,27 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
144/2015 Eduard Marko, Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,65 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
143/2015 Teodor Lintner, Kopernica Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 08/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,75 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
142/2015 Marcela Lattová, Žarnovica Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 15/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,01 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
141/2015 Lenka Kováčová, Bratislava Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 14/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,70 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
140/2015 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2014-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,72 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
139/2015 Emil Holub, Prochot Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 1/2015-ZpS Poskytovanie sociálnej služby 11,72 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
138/2015 Oľga Holicová, Nevoľné Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 11/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,82 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
137/2015 Ján Harach, Horná Ždaňa Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 07/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,65 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
136/2015 Anna Ďurianová, Nevoľné Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 10/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,92 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
135/2015 Mária Čierna, Prochot č. 100 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 04/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 12,53 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
134/2015 Mária Čierna, Prochot č. 226 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 2/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,72 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
133/2015 Gabriela Čabová, Lovčica – Trubín Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 06/2011-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,45 € 31.12.20145 01.01.2016 nestanovený
132/2015 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,45 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
131/2015 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 03/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,27 € 31.12.2015 01.01.2016 31.03.2016
130/2015 Viera Blahová, Dolná Ždaňa Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 03/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,92 € 31.12.2015 01.01.2016 nestanovený
129/2015 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., Prochot Najomná zmluva 01/2015 nájom priestorov 5 728,20 € 30.12.2015 31.12.2015 nestanovený
128/2015 Ing. Iveta Talpašová – PYROBOZ, Nová Baňa Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany vykonávanie činností technika požiarnej ochrany 360,00 € 30.12.2015 01.01.2016 31.12.2016
127/2015 Oľga Holicová, Nevoľné Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,64 €/deň 29.12.2015 30.12.2015 nestanovený
126/2015 Anna Ďurianová, Nevoľné Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,74 €/deň 28.12.2015 28.12.2015 nestanovený
125/2015 Úrad práce, soc. vecí a rodiny,Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/054/202 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 29 513,16 € 23.12.2015 01.01.2016 30.09.2016
124/2015 Support & Consulting, s.r.o., Trenčín Zmluva o poskytovaní služieb č.318/2015 poskytnutie služieb projektového manažmentu 22.12.2015 23.12.2015 nestanovený
123/2015 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie 10 000,00 € 18.12.2015 19.12.2015
122/2015 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb zabezpečenie stravovacích služieb 18.12.2015 01.01.2016 31.12.2016
121/2015 Mestá a obce, ktoré sú zmluvnými stranami SSÚ Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení SSÚ č.1/EO/2003/MP-p Pristúpenie zmluvných strán k zmluve o zriadení SSÚ 17.12.2015 01.01.2016 nestanovený
120/2015 EÚ PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Mandátna zmluva č. 15029 vykonanie procesu verejného obstarávania 1 500,00 € 17.12.2015 18.12.2015
119/2015 Ivan Sedláček, Žarnovica Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 09/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,54€/deň 14.12.2015 15.12.2015 nestanovený
118/2015 DataCentrum, Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest 14.12.2015 15.12.2015 nestanovený
117/2015 Teodor Lintner, Kopernica Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 08/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,58 €/deň 08.12.2015 09.12.2015 nestanovený
116/2015 Ludovít Ličko, Prochot Darovacia zmluva Vecný dar na účely ZSS 695,98 € 23.11.2015 24.11.2015 nestanovený
115/2015 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluva Vecný dar na účely ZSS 219,99 € 19.11.2015 20.11.2015 nestanovený
114/2015 Ing. Richard Tomík,Bratislava Mandátna  zmluva na zabezpečenie procesu verej. obstarávania Vykonanie VO „Rekonštrukcia kotolne-ZSS Jesienka Prochot“ 990,-€ 16.11.2015 16.11.2015 neuvedené
113/2015 Ján Harach, Horná Ždaňa Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 07/2015- ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,48 €/deň 11.11.2015 12.11.2015 nestanovený
112/2015 Mária Pavlová, Lovčica Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 06/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,63 €/deň 10.11.2015 11.11.2015 nestanovený
111/2015 Mária Čierna, Prochot Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 04/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 12,26 €/deň 10.11.2015 11.11.2015 nestanovený
110/2015 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2014-DSS Poskytovanie sociálnej služby 12,26 €/deň 10.11.2015 11.11.2015 nestanovený
109/2015 Stanislav Zorvan, Hliník nad Hronom Zmluva o platení časti úhrad za sociálnu službu k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 05/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 15,95 €/mesačne 09.11.2015 10.11.2015 nestanovený
108/2015 Irena Zorvanová, Hliník nad Hronom Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 05/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,73 €/deň 09.11.2015 10.11.2015 nestanovený
107/2015 Jarmila Podskalková, Horné Hámre Nájomná zmluva č. DS/04/2015 Nájom priestorov domu smútku 15,- € 09.11.2015 10.11.2015 12.11.2015
106/2015 CezLes, s.r.o., Žiar nad Hronom Zmluva o dielo č.OCÚ 004/2015 Oprava MK v obci Prochot 14 176,22 € 29.10.2015 29.10.2015 12/2015
105/2015 DataCentrum, Bratislava Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest 28.10.2015 29.10.2015 31.10.2015
104/2015 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2014-DSS Poskytovanie sociálnej služby 11,43 €/deň 23.10.2015 26.10.2015 31.12.2015
103/2015 Mgr. Eva Tóthová, Trnávka Nájomná zmluva č. DS/03/2015 Nájom priestorov domu smútku 20,- € 22.10.2015 23.10.2015 26.10.2015
102/2015 Mária Čierna, Prochot Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 04/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,43 €/deň 14.10.2015 15.10.2015 nestanovený
101/2015 Viera Blahová, Dolná Ždaňa Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,74 €/deň 14.10.2015 15.10.2015 nestanovený
100/2015 Eduard Marko, Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,48 €/deň 11.10.2015 12.10.2015 nestanovený
99/2015 Jozef Vincenc. Prochot Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2015-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,34 €/deň 09.10.2015 12.10.2015 31.12.2015
98/2015 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,28 €/deň 09.10.2015 12.10.2015 31.12.2015
97/2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava Zmluva č. 5190022853 Úrazové poistenie 3,25 € 06. 10. 2015 07. 10. 2015 31. 03. 2016
96/2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava Zmluva č. 5190022852 Úrazové poistenie 3,25 € 06. 10. 2015 07. 10. 2015 31. 03. 2016
95/2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava Zmluva č. 5190022851 Úrazové poistenie 3,25 € 06. 10. 2015 07. 10. 2015 31. 03. 2016
94/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/052/362 Aktivačná činnosť 1 429,20 € 02. 10. 2015 07. 10. 2015 31. 03. 2016
93/2015 Komunálna poisťovňa, a. s. , Bratislava Zmluva č. 5190022849 Úrazové poistenie 6,64 € 01. 10. 2015 02. 10. 2015 31. 03. 2016
92/2015 Komunálna poisťovňa, a. s. , Bratislava Zmluva č. 5190022850 Úrazové postenie 6,64 € 01. 10. 2015 02. 10. 2015 31. 03. 2016
91/2015 Úrad práce, soc. vecí a rodiny,Banská Štiavnica Dodatok č.1 k dohode č. 5/2015/§54-VZ Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie prac. miesta 30.09.2015 01.10.2015 10.11.2015
90/2015 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,32 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
89/2015 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 02/2013-ZOS Poskytovanie sociálnej služby 11,44 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
88/2015 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 1/2013-ZOS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
87/2015 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 01/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
86/2015 Jozef Crcha. Kremnica Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,34 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
85/2015 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 03/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.09.2015 01.10.2015 31.12.2015
84/2015 Petro Jozef, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta 11/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
83/2015 Rosenbergová Emília, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta 10/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
82/2015 Rosenbergová Emília, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta 9/15 Nájom hrobového miest 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
80/2015 Rosenbergová Emília, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta 8/15 Nájom hrobového miest 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
79/2015 Rosenbergová Emília, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/15 Nájom hrobového miest 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
78/2015 Beňová Dana, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
77/2015 Macko Pavel, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
76/2015 Bugár Pavel, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
75/2015 Bugár Ján, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/15 Nájom hrobového miesta 29. 09. 2015 30. 09. 2015 nestanovený
74/2015 DataCentrum, Bratislava Zmluva o pripojení k IS DCOM Pripojenie k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 28. 09. 2015 29. 09. 2015 31. 12. 2015
73/2015 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Zmluva o dielo č: 150903 Spracovanie ŽoNFP a implementácia projektu verejného osvetlenia  900,00 € 23.09.2015 24.09.2015 nestanovený
72/2015 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Mandátna zmluva č. 15025 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 850,00 € 23.09.2015 24.09.2015 nestanovený
71/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k dohode č. 15/27/52A/89 Dobrovoľnícka činnosť 22. 09. 2015 23. 09. 2015 nestanovený
70/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/50J/25 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 4 219,20 € 21.09.2015 22.09.2015 30.06.2016
69/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/52A/272 Zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 € 18.09.2015 19.09.2015 31.03.2016
68/2015 Rosenbergová Janka, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/15 Nájom hrobového miesta 07. 09. 2015 08. 09. 2015 nestanovený
67/2015 green project, s.r.o. Zmluva o dielo Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot 9 000 € 02.09.2015 03.09.2015 nestanovený
66/2015 Šaliga,s.r.o.,Žarnovica Zmluva o dielo Rekonštrukcia športového areálu a budovy TJ 16 469,96 € 26. 08. 2015 27. 08. 2015 nestanovený
65/2015 SALSA – DANCE Banská Bystrica Nájomná zmluva č. KD/08/2015 Prenájom sály kultúrneho domu 132,80 € 24.08.2015 28.08.2015 01.09.2015
64/2015 SALSA – DANCE Banská Bystrica Nájomná zmluva č. KD/07/2015 Prenájom sály kultúrneho domu 132,80 € 18.08.2015 19.08.2015 23.08.2015
63/2015 Anna Rečlová, Prochot Nájomná zmluva č. DS/02/2015 Nájom nebytových priestorov budovy Domu smútku so zariadením 05. 08. 2015 06. 08. 2015 07. 08. 2015
62/2015 DANCE ATTACK, Lučenec Nájomná zmluva č. KD/06/2015 Prenájom sály kultúrneho domu 199,20 € 31. 07. 2015 01. 08. 2015 07. 08. 2015
61/2015 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluva finančný dar 14 083 € 27.07.2015 28.07.2015 nestanovený
60/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu športového areálu a budovy šatní TJ 16 000 € 22. 07. 2015 23. 07. 2015 30. 11. 2015
59/2015 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Nájomná zmluva č. 01947/2015-PNZ-P40780/15.00 Prenájom pozemkov 26,85 €/rok 20. 07. 2015 21. 07. 2015 31. 12. 2025
58/2015 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluva Vecný dar – vertikálne žalúzie 307,69 € 17.07.2015 18.07.2015 nestanovený
57/2015 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica Kúpna zmluva č. 646/2015/ODDISM Kúpa parcely 578/4 28,53 € 16. 07. 2015 17. 07. 2015 nestanovený
56/2015 Sociálna poisťovňa, Žiar nad Hronom Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR Podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR 15. 07. 2015 16. 07. 2015 nestanovený
55/2015 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica Zmluva č. 362/2015/ODDF Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 2 000 € 10. 07. 2015 11. 07. 2015 31. 12. 2015
54/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie 7 000 € 09. 07. 2015 10. 07. 2015 31. 01. 2016
53/2015 SLOVCARE, s.r.o., Trnava Kúpna zmluva č. Z201514698_Z Nákup zariadenia do ZSS Jesienka 7 007 € 07. 07. 2015 08. 07. 2015
52/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020981 Úrazové poistenie 6,64 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 12. 2015
51/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020980 Úrazové poistenie 6,64 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 12. 2015
50/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020964 Úrazové poistenie 6,64 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 12. 2015
49/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020963 Úrazové poistenie 3,25 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 01. 2016
48/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020962 Úrazové poistenie 3,25 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 12. 2015
47/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020961 Úrazové poistenie 3,25 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 08. 2016
46/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti č. 5190020960 Úrazové poistenie 3,25 € 30. 06. 2015 01. 07. 2015 31. 01. 2016
45/2015 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,32 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
44/2015 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 02/2013-ZOS Poskytovanie sociálnej služby 11,44 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
43/2015 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 7 k zmluve o poskytntnutí sociálnej služby č. 1/2013-ZOS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
42/2015 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 01/2014-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
41/2015 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,34 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
40/2015 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 03/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 30.06.2015 01.07.2015 30.09.2015
39/2015 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava PZP č. 8019050221 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Škoda Fabia 92,21 € 29. 06. 2015 30. 06. 2015 neuvedené
38/2015 Jaroslav Čavojec – stolárstvo Zmluva o dielo zhotovenie, dodávka a montáž nábytku do ZSS Jesienka 7 076,00 € 29.06.2015 30.06.2015 31.08.2015
37/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/52A/155 zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1 429,20 € 22.06.2015 23.06.2015 31.12.2015
36/2015 Velcon spol. s r.o., Vlkanová Zmluva o dielo dodávka a inštalácia stoličkového výťahu 7 890,00 € 22.06.2015 23.06.2015 05.07.2015
35/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoha č. 35/2015/§12/ZH zabezpečenie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 15.06.2015 15.06.2015 30.06.2017
34/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nájomná zmluva Prenájom pozemku 6,00 € 29.09.2015 30.09.2015 nestanovený
33/2015 Rímskokatolícka cirkev, Prochot Nájomná zmluva č. 04/2015 nájom nebytových priestorov 50,00 € 28.05.2015 29.05.2015 01.06.2015
32/2015 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 896/2015/D zabezpečenie úveru blankozmenkou 27.05.2015 28.05.2015 25.11.2020
31/2015 Všeoebcná úverová banka , a.s., Bratislava Zmluva o termínovanom úvere č. 576/2015/UZ úver na dofinancovanie rozšírenia ZSS 50 000,00 € 27.05.2015 28.05.2015 25.11.2020
30/2015 PEMIPO Peter Minich Dodatok č.1 nákup uhlia 11 550,40 € 15.05.2015 16.05.2015 31.12.2015
29/2015 Lám Šuri, Banská Hodruša Nájomná zmluva č. 03/2015 nájom nebytových priestorov 20,00 € 15.05.2015 18.05.2015 18.05.2015
28/2015 Daniel Šaliga, Zvolen Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/15 nájom hrobového miesta č. 4T 0,00 € 13.05.2015 13.05.2015 nestanovený
27/2015 Ján Botto, Dolná Mičiná Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva zber preprava a zhodnotenie komunálneho odpadu 0,00 € 11.05.2015 12.05.2015 nestanovený
26/2015 Nadácia J&T, Bratislava Darovacia zmluva Dar na účely ZSS 240,00 € 04.05.2015 05.05.2015 nestanovený
25/2015 KOMA, Viera Kučerová, Zvolen Zmluva o vykonaní prác Zmluva o vykonaní deratizácie ZSS cenník 01.05.2015 02.05.2015 nestanovený
24/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie – dobrovoľnícka služba 6,64 € 30.04.2015 01.05.2015 31.10.2015
23/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie úrazové poistenie – dobrovoľnícka služba 6,64 € 30.04.2015 01.05.2015 31.10.2015
22/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/52A/89 Zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 € 17.04.2015 18.04.2015 31.10.2015
21/2015 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., Prochot Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2014 Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb 54 141 40 € 15.04.2015 16.04.2015 31.08.2015
20/2015 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie – dobrovoľnícka služba 6,64 € 31.03.2015 01.04.2015 30.09.2015
19/2015 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí sociálnej služby č. 02/2013-ZOS Poskytovanie sociálnej služby 11,44 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
18/2015 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,32 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
17/2015 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2013-ZOS poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
16/2015 Anna Kapustová, Trnava Hora Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2014-DSS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
15/2015 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 11,34 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
14/2015 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2014-ZSS Poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.03.2015 01.04.2015 30.06.2015
13/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 5/2015/§54-VZ vytvorenie pracovných miest – § 54 5 706,72 € 27.03.2015 01.04.2015 30.09.2015
12/2015 TEBOT-Anton Hraňo, Veľká Čausa Nájomná zmluva č. 02/2015 nájom nebytových priestorov 20,00 € 20.03.2015 23.03.2015 23.03.2015
11/2015 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 15/27/52A/36 zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 170,00 € 19.03.2015 30.03.2015 30.09.2015
10/2015 ENVIROPOL s.r.o., Bratislava Zmluva poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zber preprava a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu cenník 04.03.2015 05.03.2015 nestanovený
09/2015 RVC Senica s.r.o., Senica Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb audit IUZ a KUZ za rok 2014 1 968,- € 25.02.2015 26.02.2015 31.12.2015
08/2015 Lám Šuri, Banská Hodruša Nájomná zmluva č. 01/2015 nájom nebytových priestorov 20,00 € 23.02.2015 24.02.2015 24.02.2015
07/2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb poskytovanie verejných služieb – telefonne služby pre materskú školu biznis linka 50 16.02.2015 17.02.2015 nestanovený
06/2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb poskytovanie verejných služieb – telefonne služby pre materskú školu biznic linka 50 16.02.2015 17.02.2015 nestanovený
05/2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb poskytovanie verejných služieb – telefonne služby pre obecný úrad biznis linka 200 16.02.2015 17.02.2015 nestanovený
04/2015 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Darovacia zmluva č.p.: CPBB-OA-2015/000687-008 Darovacia zmluva 11. 02. 2015 10. 03. 2015
03/2015 PEMIPO, Horná Trnávka Kúpna zmluva nákup uhlia 16,15 €/q 06.02.2015 09.02.2015 31.12.2015
02/2015 Jozef Crcha, Kremnica Darovacia zmluva finančý dar 350,00 € 02.02.2015 03.02.2015 18.02.2015
01/2015 MPSVaR SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby … finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v ZSS 57 600,00 € 31.01.2015 31.01.2015 31.12.2015