[td_text_with_title custom_title=“Oznam:“]Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Prochot oznamuje , že dňa 26.06.2015 sa koná valné zhromaždenie vlastníkov. Začiatok o 17:00 v KD Prochot.[/td_text_with_title]
[td_text_with_title custom_title=“Urbár“]Dokumenty na stiahnutie:[/td_text_with_title]

– Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu.

– Protokol o priebehu hraníc vydávaných nehnuteľností a z fyzického odovzdania.

– Mapa obhospodarovaného majetku UPS obce Prochot.

– Prehľad obhospodarovaného majetku.

– Stanovy.

–  Zmluva o založení Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Prochot