Urbár

Urbár

Oznam:

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Prochot oznamuje , že dňa 26.06.2015 sa koná valné zhromaždenie vlastníkov. Začiatok o 17:00 v KD Prochot.

Urbár

Dokumenty na stiahnutie:

- Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu.

- Protokol o priebehu hraníc vydávaných nehnuteľností a z fyzického odovzdania.

- Mapa obhospodarovaného majetku UPS obce Prochot.

- Prehľad obhospodarovaného majetku.

- Stanovy.

-  Zmluva o založení Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Prochot