Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:     Rozenberg Miroslav

Členovia:      Kušnier Viliam

                     Rozenberg Tomáš

Komisia výstavby a správy obecného majetku

Predseda:     Kušnier Viliam

Členovia:     Čavojec Jaroslav

                    Rozenbergová Miroslava

Komisia kultúry a športu

Predseda:      Rozenberg Tomáš

Členovia:      Balková Monika

                     Rozenberg Ivan ml.

                    Rozenberg Miroslav

                   Rozenbergová Katarína

Finančná komisia

Predseda:     Olajcová Anna

Členovia:      Kušnierová Anna

                     Rozenbergová Emília

Sociálna komisia

Predseda:     Macková Daniela, Mgr

Členovia:      Balková Monika

                     Minková Lucia, Mgr

                    Rozenbergová Emília