Menu
Obec Prochot
obecProchot

Oznamy

Pozvánka na verejnú schôdzu

Dátum: 1. 3. 2024

10.3. 2024 o 14:00 sa v sále kultúrneho domu uskutoční verejná schôdza zástupcov obce a občanov obce Prochot....viac v prílohe

Čipovanie zberných nádob na komunálny odpad

Dátum: 26. 2. 2024

Počas nasledovných dní bude v obci prebiehať už avizované čipovanie zberných nádob na komunálny odpad... viac v prílohe

Ponuka zamestnania

Dátum: 8. 2. 2024

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica ponúka možnosť zamestnania... viac v prílohe

Ponuka

Dátum: 6. 2. 2024

Farma u Flaškov Želiezovce ponúka zemiaky na sadenie, konzumné a cibuľu...viac v prílohe

ponuka

Ponuka na dovoz liekov

Dátum: 2. 2. 2024

Občianske združenie MEDICAMENTUM SK ponúka službu : Vyzdvihnutie liekov v lekárni a dovoz domov zadarmo.... viac v prílohe

Pozvánka

Pozvánka na stretnutie historických vozidiel

Dátum: 24. 1. 2024

27. apríla 2024 sa bude konať II. ročník stretnutia historických vozidiel v Kosoríne. Záujemcovia a majitelia veteránov, máte príležitosť ukázať svoje vozidlá.... viac v prílohe

Zmena úradných hodín na obecnom úrade od r. 2024

Dátum: 20. 12. 2023

Starostka obce Prochot oznamuje, že v roku 2024 sa menia úradné hodiny na obecnom úrade...viac v prílohe

Oznam o zmene cestovných poriadkov

Dátum: 12. 12. 2023

BBSK a IDS BBSK informujú o zmenách v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave v r. 2024

Kontakt na Farský úrad Horná Ždaňa

Dátum: 13. 11. 2023

V prílohe nájdete link na web stránku Farského úradu Horná Ždaňa....

Ponuka-informácia

Dátum: 10. 11. 2023

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín ponúka široký sortiment mliečnych výrobkov a rôznych obilnín....viac v prílohe

Vykurovacia sezóna 2023/2024

Dátum: 10. 10. 2023

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiaru nad Hronom vyzýva občanov na dodržiavanie proti požiarnych opatrení v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny 2023/2024... viac v prílohe

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -vyhlásenie

Dátum: 28. 8. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlasuje dňom 25.08.2023 od 7:00 hod Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...viac v prílohe

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie 1

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum: 8. 8. 2023

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie

Ponuka drevených brikiet a peliet

Ponuka drevených brikiet a peliet

Dátum: 2. 6. 2023

Firma LES, s.r.o. Trenčín ponúka na predaj drevené brikety alebo pelety za zvýhodnené ceny...viac v prílohe

Ponuka služieb - čistenie pozemkov

Dátum: 18. 5. 2023

Spoločnosť LOM service, s.r.o. Lovčica ponúka čistenie pozemkov diaľkovo ovládanou lesnou frézou...viac v prílohe

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum: 2. 11. 2022

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie

Poďakovanie MŽP

Poďakovanie MŽP SR za poskytnutie podpory formou dotácie z EF

Dátum: 25. 10. 2022

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny

poďakovanie BBSK

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum: 2. 9. 2022

Poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie

Poďakovanie ÚV SR

Poďakovanie ÚV SR

Dátum: 20. 12. 2021

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

Poďakovanie BBSK

Dátum: 23. 7. 2021

BBSK poskytol obci Prochot finančnú dotáciu vo výške 2200,00 € na nákup 21 ks stohovateľných stolov, určených na kultúrne podujatia organizované obcou v priestoroch kutlúrneho domu.

Oznam

Dátum: 16. 6. 2021

OÚ žiada občanov o súčinnosť pri evidovaní problémov s vodou z verejného vodovodu....

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z EF v rámci Programu obnovy dediny

Dátum: 16. 11. 2020

poďakovanie

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Dátum: 25. 9. 2019

Obec Prochot ďakuje Fondu na podporu umenia za finančnú dotáciu...

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu

Dátum: 1. 7. 2019

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať BBSK za poskytnutie finančnej dotácie obci Prochot na projekt "Prochot na konci alebo na začiatku sveta" v sume 1 500,00 €.

Cieľom projektu bolo zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti krstu obrazovej publikácie s názvom Prochot na konci alebo na začiatku sveta. Podujatie bolo určené nielen miestnym obyvateľom, ale aj rodákom a obyvateľom z okolitých obcí. V tento deň sa spojili všetky generácie do jednej veľkej rodiny, čo podporilo miestnu súdržnosť obyvateľov a tiež sme si pripomenuli kultúrne dedičstvo našich predkov.

Obrazová publikácia prezentuje nielen samotnú obec, ale aj BBSK.

Ponuka služby-čistiareň peria

Dátum: 20. 3. 2019

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum: 24. 1. 2019

Usmernenie pri postupe chovu ošípaných na domácu spotrebu

Detská zóna hier

Dátum: 11. 12. 2018

Detské ihrisko pod názvom Detská zóna hier postavené pri budove Materskej školy v Prochote bolo "Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018"

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu 1

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu

Dátum: 20. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať BBSK za finančnú podporu obci Prochot na projekt „Príprava a tlač knihy“ v sume 1350,00€.

Cieľom projektu je sprostredkovať v podobe obrazovej publikácie charakteristickú atmosféru obce, ktorá vytvára harmonické súžitie výnimočného prostredia a ľudí ktorí v dedine žijú a žili.

Kniha bude reprezentovať nielen samotnú obec, ale aj BBSK.

Poďakovanie za poskytnutie dotácie 1

Poďakovanie za poskytnutie dotácie

Dátum: 7. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt pod názvom:"Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice", ktorý bol realizovaný v našej obci v priebehu tohto roka, pričom výška poskytnutej dotácie bola 30.000,00 €.

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Prochot vo voľbách do orgánov BBSK konaných dňa 4.11.2017

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Prochot vo voľbách do orgánov BBSK konaných dňa 4.11.2017

Dátum: 6. 11. 2017

.

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

Dátum: 26. 7. 2017

k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“

bbsk

Leto v obci

Dátum: 4. 7. 2017

.

Poďakovanie

Poďakovanie

Dátum: 7. 9. 2016

Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného dokumentu, ktorý by prezentoval základné informácie o obci Prochot, a to nielen geografické údaje, prírodné danosti a dejinné súvislosti, ale tiež významné osobnosti a život obyvateľov v našej obci.

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Dátum: 15. 7. 2016

Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do 15.08.2016 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1.

Voľby do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Dátum: 9. 12. 2015

.

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot

Dátum: 23. 11. 2015

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot
na roky 2016 – 2018

VzN č. 02/2015

VzN č. 02/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR v roku 2016

Návrh VzN č. 03/2015

Návrh VzN č. 03/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2015
o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prochot

Kniha – „Prochot v zrkadle času“

Kniha – „Prochot v zrkadle času“

Dátum: 1. 4. 2015

BBSK poskytol obci Prochot 1.500 € na projekt pod názvom „Prochot v zrkadle času“. Cieľom projektu bolo spracovanie histórie obce, od najstarších čias až po súčasnosť, do knižnej podoby.

Výsledok – 15. kolo

Výsledok – 15. kolo

Dátum: 1. 4. 2015

.

Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky

Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky

Dátum: 30. 3. 2015

Projekt Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prochot bol úspešne zrealizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Život v obci

Sviatok

Meniny má Bohumil, Bohumila, Ticián, Ginda, Kunigunda, Ticiána

Kalendár vývozu 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Geoportál

geoportal

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 3. 2024
slabý dážď 11 °C 7 °C
pondelok 4. 3. jasná obloha 13/7 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 13/6 °C
streda 6. 3. slabý dážď 13/5 °C