Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

60/2020

3 484,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiatštyri eura

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

Obec Prochot

30. 12. 2020

Kúpna zmluva

59/2020

8 000,00 EUR Osemtisíc

CHRIEN, spol. s r.o.

Obec Prochot

30. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

57/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia SPP

Obec Prochot

28. 12. 2020

Kúpna zmluva

58/2020

9 000,00 EUR Deväťtisíc

GPM VOZ, s.r.o.

Obec Prochot

28. 12. 2020

Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany

56/2020

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

28. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru

55/2020

8 000,00 EUR Osemtisíc

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Prochot

23. 12. 2020

Kúpna zmluva

54/2020

11 000,00 EUR Jedenásťtisíc

INMEDIA, spol. s.r.o.

Obec Prochot

23. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva

53/2020

400,00 EUR štyristo

Peter Bystrianský

Obec Prochot

22. 12. 2020

Kúpna zmluva

52/2020

635,00 EUR Šesťstotridsaťpäťeuro

Aneta Gothová, Ing.

Obec Prochot

16. 12. 2020

Nájomná zmluva č. DS/05/2020

51/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

50/2020

15,00 EUR Pätnásť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

49/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2020

48/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHHZ-BB-VO-452-096/2020

47/2020

234,94 EUR Dvestotridsaťštyrieuro 94/100

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Prochot

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

46/2020

Nula euro

SR-Štatistický úrad SR

Obec Prochot

20. 11. 2020

Nájomná zmluva č. KD/08/2020

45/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

10. 11. 2020

Darovacia zmluva č. 032020 OZ-OP

44/2020

1 849,47 EUR Jedentisícosemstoštyridsaťdeväť,štyridsať centov

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

6. 11. 2020

Dohoda č. 202701039 o hmotnej núdzi podľa § 10

43/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

6. 11. 2020

Dohoda č. 20/27/012/11 o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 12

42/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

2. 11. 2020

Darovacia zmluva č. 02/2020 OZ-OP

41/2020

5 959,60 EUR Päťtisícdeväťstopäťdesiatdeväť, šseťdesiat centov

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

12. 10. 2020

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom

40/2020

29,87 EUR Dvadasťdeväť eur, osemdesiatsedem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

10. 10. 2020

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie

39/2020

3,25 EUR Tri eurá, dvadsaťpäť centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

2. 10. 2020

Nájomná zmluva č. KD/07/2020

38/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2020

37/2020

20,00 EUR Dvadsať

Hudecová Emília

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2020

36/2020

15,00 EUR Pätnásť

Brosová Simona

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 60