Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2018

Nájomná zmluva č. 01/2018

74/2018

8 314,00 EUR Osemtisíctristoštrnásťeuro

Obec Prochot

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

28. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

73/2018

podľa cenníka

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

Obec Prochot

28. 12. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

72/2018

cenník

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Prochot

21. 12. 2018

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

71/2018

Neuvedené

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Prochot

16. 11. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve č. 18/27/054/100

70/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

69/2018

1 000,00 EUR Jedentisíceuro

Dorota Nižňanská

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

68/2018

1 000,00 EUR Jedentisíceuro

Samuel Chovan

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

67/2018

750,00 EUR

Ing.,arch. Andrea Nižňanská

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

66/2018

750,00 EUR

Ing.,arch. Iveta Chovanová

Obec Prochot

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva

65/2018

3 500,00 EUR

Ing.,arch. Iveta Chovanová

Obec Prochot

7. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2018

64/2018

20,00 EUR Dvadsať

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Nájomná zmluiva č. DS/06/2018

63/2018

15,00 EUR patnásťeuro

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

62/2018

15,00 EUR Pätnásť

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

61/2018

15,00 EUR Pätnásť

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.23/2018

60/2018

20,00 EUR Dvadsať

Anna Zliechovcová, Prochot

Obec Prochot

5. 11. 2018

Nájomná zmluva č. DS/05/2018

59/2018

15,00 EUR

Anna Zliechovcová, Prochot

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2018

58/2018

15,00 EUR

Božena Rečlová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.21/2018

57/2018

20,00 EUR

Emília Schmidtová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2018

56/2018

20,00 EUR

Mária Balážová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2018

55/2018

15,00 EUR

Dana Beňová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2018

54/2018

15,00 EUR

Dubovický Jozef

Obec Prochot

22. 10. 2018

Nájomná zmluva č. KD/07/2018

53/2018

20,00 EUR

Jozef Tkáč

Obec Prochot

19. 10. 2018

Dohoda o vypl.práve k blankozmenke

52/2018

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

19. 10. 2018

Zmluva o termínovanom úvere

51/2018

42 840,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

16. 10. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/27/054/100

50/2018

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 74