Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2021

Dodatok k Zmluve o dielo

67/2021

Neuvedené

Roman Kršiak, 215, 96623 Lovčica-Trubín

Obec Prochot

29. 12. 2021

Zmluva-technik PO

66/2021

360,00 EUR Tristošesťdesiateuro

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

29. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb A005/-21

65/2021

2 760,00 EUR Dvetisícsedemstošesťdesiateuro

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

Obec Prochot

23. 12. 2021

Darovacia zmluva

64/2021

Nula euro

Rosenberg Jozef

Obec Prochot

21. 12. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021 SP-OP

63/2021

364,80 EUR Tristošestdesiatštyrieuro 80/100

Mgr. Monika Balková

Obec Prochot

21. 12. 2021

Zmluva o dielo

62/2021

82 588,19 EUR Osemdesiatdvatisícpäťstoosemdesiaosemeur19/100

Šaliga, s.r.o., Žarnovica

Obec Prochot

20. 12. 2021

Kúpna zmluva

61/2021

neurčená

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Obec Prochot

20. 12. 2021

Kúpno-predajná zmluva

60/2021

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

ATC-JR, s.r.o.

Obec Prochot

17. 12. 2021

Kúpna zmluva

59/2021

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 96261 Dobrá Niva

Obec Prochot

14. 12. 2021

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

58/2021

10 000,00 EUR Desaťtisíceuro

GPM VOZ, s.r.o.

Obec Prochot

14. 12. 2021

Kúpna zmluva

57/2021

9 000,00 EUR Deväťtisíceuro

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Prochot

13. 12. 2021

Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru

56/2021

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Prochot

8. 12. 2021

Rámcová zmluva

55/2021

neurčená

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Prochot

3. 12. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021 OZ-OP

54/2021

1 433,53 EUR Tisícštyristotridsaťtrieuro,- 53/100

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

2. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

53/2021

62 292,66 EUR Šesťdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatdveeuro 66/100

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Prochot

2. 12. 2021

Dohoda č. 21/27/010/41

52/2021

Nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

2. 12. 2021

Dohoda č. 21/27/012/51

51/2021

Nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

23. 11. 2021

Dohoda č. 21/27/054/230

50/2021

4 950,00 EUR Štyritisícdeväťstopäťdesiateuro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

5. 11. 2021

Zmluva o dielo č.21025

49/2021

11 457,90 EUR Jedenásťtisíštyristopäťdesiatsedem, 90/100

Šaliga, s.r.o., Žarnovica

Obec Prochot

3. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočt. techniky

48/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

DEUS

Obec Prochot

22. 10. 2021

Kúpna zmluva

47/2021

37,46 EUR Tridsaťsedemeuro 46/100

Predávajúci

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva č. DS/08/2021 o prenájme DS

46/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 18/2021

45/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.17/2021

44/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

1. 10. 2021

Zmluva o právnej pomoci

43/2021

332,97 EUR Tristotridsaťdveeuro 97/100

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 67