Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 10. 2021

Zmluva o právnej pomoci

41/2021

220,00 EUR Dvestodvadsaťeuro

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Prochot

1. 10. 2021

Nájomná zmluva č. KD/05/2021

40/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Tomáš Jančok

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.14/2021

39/2021

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Mária Zaťovičová

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.15/2021

38/2021

Nula euro

Mária Rosenbergová

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 16/2021

37/2021

Nula euro

Vít Oboňa

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2021

36/2021

15,00 EUR Pätnásťeuro

Lucia Minková, Mgr.

Obec Prochot

9. 9. 2021

Nájomná zmluva č. KD/04/2021

35/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Róbert Búci

Obec Prochot

8. 9. 2021

Príkazná zmluva č. 300512021

34/2021

Nula euro

Obec Radobica

Obec Prochot

8. 9. 2021

Mandátna zmluva č. 1000682021

33/2021

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosemeuro

CEVEO, s.r.o., 94, 95601 Lipovník

Obec Prochot

30. 8. 2021

Zmluva o dielo

32/2021

680,00 EUR Šesťstoosemdesiat eur

Ján Lenický fa Lenický, Nad Humnami 404/81, 95132 Horná Kráľová

Obec Prochot

20. 8. 2021

Kúpna zmluva

31/2021

760,00 EUR Sedemstošesťdesiateuro

Ing.Alexandra Tkáčová

Obec Prochot

12. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

30/2021

37,58 EUR Tridsaťsedemeuro 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

12. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29/2021

45,59 EUR Štyridsaťpäťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

9. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2021

28/2021

15,00 EUR Päťnásťeur

Jarmila Hajdoniová

Obec Prochot

9. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2021

27/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ing. Michal Ziman

Obec Prochot

30. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

26/2021

28,00 EUR Dvadsaťosemeur za 60 l nádobu

EKORECYKLING Slovensko, Ortútska cesta 66/167, 97405 Malachov

Obec Prochot

30. 6. 2021

Zmluva o dielo č. 21017 Rekonštrukcia strechy domu kultúry v obci Prochot

25/2021

112 916,50 EUR Jedenstodvanásťdeväťstošestnásť, 50/100

Šaliga s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

29. 6. 2021

Dohoda č. 21/27/054/75

24/2021

7 517,46 EUR Sedemtisícpäťstosedemnásťeuro 46/100

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

31. 5. 2021

Zmluva č. 356/2021/ODDDO

23/2021

2 200,00 EUR Dvetisícdvestoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

18. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2021

22/2021

20,00 EUR

Vít Oboňa

Obec Prochot

18. 5. 2021

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1502/2013

21/2021

800,00 EUR Osemstoeuro

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

17. 5. 2021

Zmluva č. 321 0732

20/2021

3 000,00 EUR Tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Prochot

16. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2021

11 000,00 EUR Jedenásťtisíceuro

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Prochot

16. 4. 2021

Nájomná zmluva č. DS/06/2021

18/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Jana Grežová

Obec Prochot

31. 3. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2021

17/2021

15,00 EUR Pätnásť

Jolana Macková

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 66