Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2021

Zmluva-technik PO

66/2021

360,00 EUR Tristošesťdesiateuro

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

29. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb A005/-21

65/2021

2 760,00 EUR Dvetisícsedemstošesťdesiateuro

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

Obec Prochot

23. 12. 2021

Darovacia zmluva

64/2021

Nula euro

Rosenberg Jozef

Obec Prochot

21. 12. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021 SP-OP

63/2021

364,80 EUR Tristošestdesiatštyrieuro 80/100

Mgr. Monika Balková

Obec Prochot

21. 12. 2021

Zmluva o dielo

62/2021

82 588,19 EUR Osemdesiatdvatisícpäťstoosemdesiaosemeur19/100

Šaliga, s.r.o., Žarnovica

Obec Prochot

20. 12. 2021

Kúpna zmluva

61/2021

neurčená

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Obec Prochot

20. 12. 2021

Kúpno-predajná zmluva

60/2021

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

ATC-JR, s.r.o.

Obec Prochot

17. 12. 2021

Kúpna zmluva

59/2021

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 96261 Dobrá Niva

Obec Prochot

14. 12. 2021

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

58/2021

10 000,00 EUR Desaťtisíceuro

GPM VOZ, s.r.o.

Obec Prochot

14. 12. 2021

Kúpna zmluva

57/2021

9 000,00 EUR Deväťtisíceuro

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Prochot

13. 12. 2021

Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru

56/2021

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Prochot

8. 12. 2021

Rámcová zmluva

55/2021

neurčená

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Prochot

3. 12. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021 OZ-OP

54/2021

1 433,53 EUR Tisícštyristotridsaťtrieuro,- 53/100

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

2. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

53/2021

62 292,66 EUR Šesťdesiatdvatisícdvestodeväťdesiatdveeuro 66/100

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Prochot

2. 12. 2021

Dohoda č. 21/27/010/41

52/2021

Nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

2. 12. 2021

Dohoda č. 21/27/012/51

51/2021

Nula euro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

23. 11. 2021

Dohoda č. 21/27/054/230

50/2021

4 950,00 EUR Štyritisícdeväťstopäťdesiateuro

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

5. 11. 2021

Zmluva o dielo č.21025

49/2021

11 457,90 EUR Jedenásťtisíštyristopäťdesiatsedem, 90/100

Šaliga, s.r.o., Žarnovica

Obec Prochot

3. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočt. techniky

48/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

DEUS

Obec Prochot

22. 10. 2021

Kúpna zmluva

47/2021

37,46 EUR Tridsaťsedemeuro 46/100

Predávajúci

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva č. DS/08/2021 o prenájme DS

46/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 18/2021

45/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18. 10. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.17/2021

44/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

1. 10. 2021

Zmluva o právnej pomoci

43/2021

332,97 EUR Tristotridsaťdveeuro 97/100

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Prochot

1. 10. 2021

Zmluva o právnej pomoci

42/2021

700,00 EUR Sedemstoeuro

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Prochot

1. 10. 2021

Zmluva o právnej pomoci

41/2021

220,00 EUR Dvestodvadsaťeuro

JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Prochot

1. 10. 2021

Nájomná zmluva č. KD/05/2021

40/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Tomáš Jančok

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.14/2021

39/2021

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Mária Zaťovičová

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.15/2021

38/2021

Nula euro

Mária Rosenbergová

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 16/2021

37/2021

Nula euro

Vít Oboňa

Obec Prochot

24. 9. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2021

36/2021

15,00 EUR Pätnásťeuro

Lucia Minková, Mgr.

Obec Prochot

9. 9. 2021

Nájomná zmluva č. KD/04/2021

35/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Róbert Búci

Obec Prochot

8. 9. 2021

Príkazná zmluva č. 300512021

34/2021

Nula euro

Obec Radobica

Obec Prochot

8. 9. 2021

Mandátna zmluva č. 1000682021

33/2021

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosemeuro

CEVEO, s.r.o., 94, 95601 Lipovník

Obec Prochot

30. 8. 2021

Zmluva o dielo

32/2021

680,00 EUR Šesťstoosemdesiat eur

Ján Lenický fa Lenický, Nad Humnami 404/81, 95132 Horná Kráľová

Obec Prochot

20. 8. 2021

Kúpna zmluva

31/2021

760,00 EUR Sedemstošesťdesiateuro

Ing.Alexandra Tkáčová

Obec Prochot

12. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

30/2021

37,58 EUR Tridsaťsedemeuro 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

12. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29/2021

45,59 EUR Štyridsaťpäťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

9. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2021

28/2021

15,00 EUR Päťnásťeur

Jarmila Hajdoniová

Obec Prochot

9. 8. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2021

27/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ing. Michal Ziman

Obec Prochot

30. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

26/2021

28,00 EUR Dvadsaťosemeur za 60 l nádobu

EKORECYKLING Slovensko, Ortútska cesta 66/167, 97405 Malachov

Obec Prochot

30. 6. 2021

Zmluva o dielo č. 21017 Rekonštrukcia strechy domu kultúry v obci Prochot

25/2021

112 916,50 EUR Jedenstodvanásťdeväťstošestnásť, 50/100

Šaliga s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

29. 6. 2021

Dohoda č. 21/27/054/75

24/2021

7 517,46 EUR Sedemtisícpäťstosedemnásťeuro 46/100

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

31. 5. 2021

Zmluva č. 356/2021/ODDDO

23/2021

2 200,00 EUR Dvetisícdvestoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

18. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2021

22/2021

20,00 EUR

Vít Oboňa

Obec Prochot

18. 5. 2021

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1502/2013

21/2021

800,00 EUR Osemstoeuro

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

17. 5. 2021

Zmluva č. 321 0732

20/2021

3 000,00 EUR Tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Prochot

16. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2021

11 000,00 EUR Jedenásťtisíceuro

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Prochot

16. 4. 2021

Nájomná zmluva č. DS/06/2021

18/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Jana Grežová

Obec Prochot

31. 3. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2021

17/2021

15,00 EUR Pätnásť

Jolana Macková

Obec Prochot

31. 3. 2021

Nájomná zmluva č. DS/05/2021

16/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Stanislava Marcineková

Obec Prochot

15. 3. 2021

Nájomná zmluva č. DS/04/2021

15/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ľubomír Vincenc

Obec Prochot

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve

14/2021

Nula euro

SR-Štatistický úrad SR

Obec Prochot

22. 2. 2021

Nájomná zmluva č. DS/03/2021

13/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Marta Vincencová

Obec Prochot

22. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2021

12/2021

15,00 EUR Pätnásť

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.03/2021

11/2021

20,00 EUR Dvadsať

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2021

10/2021

15,00 EUR Pätnásť

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22. 2. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2021

09/2021

20,00 EUR Dvadsať

Marta Vincencová

Obec Prochot

16. 2. 2021

Nájomná zmluva č. DS/02/2119

08/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Alžbeta Beňová

Obec Prochot

8. 2. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

07/2021

14,00 EUR Štrnásťeuro

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

3. 2. 2021

Zmluva o poskyt. fin.príspevku ZSS r.2021

06/2021

185 484,00 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisícštyristoosemdesiatštyri

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

2. 2. 2021

Nájomná zmluva č. DS/01/2021

05/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ivan Holub

Obec Prochot

23. 1. 2021

Poistná zmluva

04/2021

80,00 EUR Osemdesiateuro

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

5. 1. 2021

Kúpna zmluva

03/2021

900,00 EUR Deväťsto

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

Obec Prochot

2. 1. 2021

Kúpna zmluva

02/2021

8 000,00 EUR Osemtisíc

ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 96261 Dobrá Niva

Obec Prochot

1. 1. 2021

Zmluva o odbere BRKO a jedlých olejov

01/2021

480,00 EUR Štyristoosemdesiat

INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.