Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2018

Nájomná zmluva č. 01/2018

74/2018

8 314,00 EUR Osemtisíctristoštrnásťeuro

Obec Prochot

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

28. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

73/2018

podľa cenníka

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

Obec Prochot

28. 12. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

72/2018

cenník

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Prochot

21. 12. 2018

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

71/2018

Neuvedené

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Prochot

16. 11. 2018

Dodatok č. 2 k zmluve č. 18/27/054/100

70/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

69/2018

1 000,00 EUR Jedentisíceuro

Dorota Nižňanská

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

68/2018

1 000,00 EUR Jedentisíceuro

Samuel Chovan

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

67/2018

750,00 EUR

Ing.,arch. Andrea Nižňanská

Obec Prochot

1. 8. 2018

Autorská zmluva

66/2018

750,00 EUR

Ing.,arch. Iveta Chovanová

Obec Prochot

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva

65/2018

3 500,00 EUR

Ing.,arch. Iveta Chovanová

Obec Prochot

7. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2018

64/2018

20,00 EUR Dvadsať

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Nájomná zmluiva č. DS/06/2018

63/2018

15,00 EUR patnásťeuro

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2018

62/2018

15,00 EUR Pätnásť

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2018

61/2018

15,00 EUR Pätnásť

Oboňa Ľubomír

Obec Prochot

6. 11. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.23/2018

60/2018

20,00 EUR Dvadsať

Anna Zliechovcová, Prochot

Obec Prochot

5. 11. 2018

Nájomná zmluva č. DS/05/2018

59/2018

15,00 EUR

Anna Zliechovcová, Prochot

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2018

58/2018

15,00 EUR

Božena Rečlová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.21/2018

57/2018

20,00 EUR

Emília Schmidtová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2018

56/2018

20,00 EUR

Mária Balážová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2018

55/2018

15,00 EUR

Dana Beňová

Obec Prochot

23. 10. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2018

54/2018

15,00 EUR

Dubovický Jozef

Obec Prochot

22. 10. 2018

Nájomná zmluva č. KD/07/2018

53/2018

20,00 EUR

Jozef Tkáč

Obec Prochot

19. 10. 2018

Dohoda o vypl.práve k blankozmenke

52/2018

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

19. 10. 2018

Zmluva o termínovanom úvere

51/2018

42 840,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

16. 10. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/27/054/100

50/2018

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

12. 10. 2018

Dohoda č. 1708/2018/D

49/2018

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

12. 10. 2018

Zmluva č. 165/2018/BZ

48/2018

42 840,00 EUR

Všeobecná úverová banka

Obec Prochot

2. 10. 2018

Nájomná zmluva č. KD/06/2018

47/2018

20,00 EUR

Šúri Lám,Hodruša Hámre

Obec Prochot

1. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

46/2018

9 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Prochot

23. 9. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2018

45/2018

15,00 EUR

Ing. Valéria Bugárová

Obec Prochot

28. 8. 2018

Dohoda č. 18/27/054/100

44/2018

6 441,60 EUR

Obec Prochot

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

27. 7. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018

43/2018

20,00 EUR

Antal Milan

Obec Prochot

27. 7. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018

42/2018

20,00 EUR

Zliechovcová Anna

Obec Prochot

27. 7. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018

41/2018

20,00 EUR

Zliechovcová Anna

Obec Prochot

12. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

40/2018

1 350,00 EUR

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

22. 6. 2018

Zmluva o výpožičke HM štátu (2)

39/2018

328,62 EUR

MV SR, OÚ Žiar nad Hronom

Obec Prochot

13. 6. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2018

38/2018

20,00 EUR

Daniela Repiská, Žarnovica

Obec Prochot

13. 6. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018

37/2018

20,00 EUR

Daniela Repiská, Žarnovica

Obec Prochot

12. 6. 2018

Nájomná zmluva č. KD/04/2018

36/2018

20,00 EUR

Jozef Tkáč,Diviacka Nová Ves

Obec Prochot

9. 6. 2018

Nájomná zmluva č. KD/03/2018

35/2018

133,20 EUR

Anton Rozenberg, Prochot

Obec Prochot

6. 6. 2018

Nájomná zmluva č. DS/03/2018

34/2018

10,00 EUR

Emília Valterová, Prochot

Obec Prochot

5. 6. 2018

Darovacia zmluva č.03/2018 OZ-OP

33/2018

2 187,69 EUR

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

31. 5. 2018

Nájomná zmluva č. DS/04/2018

32/2018

10,00 EUR

Daniela Repiská, Žarnovica

Obec Prochot

29. 5. 2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-00780-003

31/2018

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Prochot

25. 5. 2018

Dohoda č. 18/27/52A/83

30/2018

600,24 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

28. 5. 2018

Dohoda č. 18/27/50J/14-NS

29/2018

5 829,84 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

24. 5. 2018

Nájomná zmluva č.KD/03/2018

28/2018

20,00 EUR

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24. 5. 2018

Zmluva o dielo: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Prochot

27/2018

48 583,21 EUR

Šaliga, s.r.o., Žarnovica

Obec Prochot

22. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

26/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Prochot

8. 5. 2018

Nájomná zmluva č. DS/02/2018

25/2018

15,00 EUR

Viera Ivanová, Prochot

Obec Prochot

7. 5. 2018

Zmluva č. 38 847 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

24/2018

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Prochot

23. 4. 2018

Dohoda č.18/27/50J/5-NS

23/2018

5 829,84 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

21. 4. 2018

Nájomná zmluva č. DS/01/2018

22/2018

10,00 EUR

Anna Zliechovcová, Prochot

Obec Prochot

6. 4. 2018

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00302/2018-PKZO-K40010/18.00

21/2018

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond Bratislava

Obec Prochot

6. 4. 2018

Zmluva o prevode vlastníctva č. 00329/201/-PKZP-K40019/18.00

20/2018

486,45 EUR

Slovenský pozemkový fond Bratislava

Obec Prochot

20. 3. 2018

Zmluva č. 072BB130157

19/2018

85 680,08 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Prochot

13. 3. 2018

Zmluva č. ZO/2018Z6825

18/2018

36,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.Košice

Obec Prochot

8. 3. 2018

Nájomná zmluva č.KD/02/2018

17/2018

20,00 EUR

Šúri Lám,Hodruša Hámre

Obec Prochot

7. 3. 2018

Zmluva o prevádzke web sídla č. SOP-07-1-2018-SK

16/2018

418,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Prochot

7. 3. 2018

Zmluva o vytvorení web sídla č. SOD-07-1-2018-SK

15/2018

960,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda

Obec Prochot

17. 2. 2018

Darovacia zmluva č. 02/2018

14/2018

134,99 EUR

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

14. 2. 2018

Zmluva č. 842/2018-M_ORF

13/2018

106 488,00 EUR

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

30. 1. 2018

Nájomná zmluva č.KD-01-2018

12/2018

20,00 EUR

Šúri Lám,Hodruša Hámre

Obec Prochot

25. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018

11/2018

15,00 EUR

Sylvia Zurianová, Hliník nad Hronom

Obec Prochot

25. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2018

10/2018

20,00 EUR

Jozef Beňo, Prochot

Obec Prochot

25. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2018

09/2018

15,00 EUR

Mária Petrová

Obec Prochot

25. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2018

08/2018

15,00 EUR

Emília Kučerová, Prochot

Obec Prochot

25. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2018

07/2018

15,00 EUR

Emília Kučerová, Prochot

Obec Prochot

24. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018

06/2018

20,00 EUR

Jana Čavojcová, Prochot

Obec Prochot

24. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2018

05/2018

20,00 EUR

Jana Čavojcová, Prochot

Obec Prochot

24. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2018

04/2018

15,00 EUR

Božena Reichelová, Prochot

Obec Prochot

24. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č.02/2018

03/2018

25,00 EUR

Pavel Vincenc, Prochot

Obec Prochot

24. 1. 2018

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2018

02/2018

25,00 EUR

Ing. Ervín Bellan, Žiar nad Hronom

Obec Prochot

19. 1. 2018

Darovacia zmluva č. 01/2018

01/2018

3 591,00 EUR

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.