Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Názov zmluvy

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

 107/2017 AUDIT CONSULTS,s.r.o,Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní audit.služieb r. 2018

Príloha č.1

 Poskytovanie auditorských služieb  1968,-€  31.12.2017  01.01.2018  

31.12.2018

 106/2017  Profesionálny register, s.r.o. Bratislava Zmluva o reklame  Poskytovanie reklamy“Balík Profesional“  240,€  19.12.2017 20.12.2017 19.12.2018
 105/2017   Denisa Prôčková, Prochot č. 254  Zmluva o nájme hrob. miesta č.51/2017  Prenájom hrobového miesta  15,-€  07.12.2017  08.12.2017 neuvedený
 104/2017   Denisa Prôčková, Prochot č. 254  Nájomná zmluva č. DS/11/2017  Nájom Dom smútku 15,-€  07.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
 103/2017  Denisa Prôčková, Prochot č. 254  Zmluva o nájme hrob.miesta č.50/2017  Prenájom hrobového miesta  15,-€ 07.12.2017  08.12.2017 neuvedený
 102/2017  Denisa Prôčková, Prochot č. 254  Zmluva o nájme hrob. miesta č.49/2017  Prenájom hrobového miesta  15,-€  07.12.2017  08.12.2017  neuvedený
 101/2017  Denisa Prôčková, Prochot č. 254  Zmluva o nájme hrob. miesta č. 48/2017  Prenájom hrobového miesta  20–€ 07.12.2017 08.12.2017  neuvedený
 100/2017 Denisa Prôčková, Prochot č. 254 Zmluva o nájme hrob. miesta č.47/2017  Prenájom hrobového miesta  20,-€  07.12.2017 08.12.2017 neuvedený
 99/2017 Emília Rosenbergová , Prochot 50 Zmluva o nájme hrob.miesta č. 46/2017  Prenájom hrobového miesta  20,-€  20.11.2017 21.11.2017  neuvedený
 98/2017  Emília Rosenbergová, Prochot 50  Nájomná zmluva č.DS/10/2017 Nájom Dom smútku  15,-€  19.11.2017 19.11.2017.  21.11.2017
 97/2017  Gabriela Rozenbergová, Žiar n/Hronom

Katarína Volfová, Nová Baňa

Zuzana Mesárošová, Prochot 144

 Kúpna zmluva  Odkúpenie pozemkov 3 381,-€  16.11.2017  20.11.2017 nestanovený
 96/2017 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve č. 2028275750 Zakúpenie Magio Internet L  34,99 €

20.11.2017

 95/2017 Slovak Telekom,a.s.  Dodatok k zmluve č. 2030010952  Zakúpenie Magio Internet XL 49,99 € 20.11.2017 20.11.2017 20.11.2019
 94/2017  Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica  Dohoda č. 17/27/010/94 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi  0,€  15.11.2017 15.11.2017  nestanovený
 93/2017  Občianske združenie Jesienka, Prochot 39  Darovacia zmluva č. 06/2017 OZ-OP  Darovacia zmluva č. 06/2017 OZ-OP 484,90€  23.10.2017 23.10.2017  23.10.2017
 92/2017  Občianske združenie Jesienka, Prochot 39  Darovacia zmluva č. 05/2017 OZ-OP  Darovacia zmluva č. 05/2017 OZ-OP 390,-€  23.10.2017  23.10.2017  23.10.2017
 91/2017 Šúri Lám, Hodruša Hámre  Nájomná zmluva č.KD/07/2017  Nájom priestorov KD 20,-€ 23.10.2017  24.10.2017 24.10.2017
 90/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica  Dohoda č. 17/27/054/223  Dohoda  o poskytnutí  príspevku §54-Praxou k zamestnaniu  5 853,83  26.09.2017 27.09.2017 30.06.2018
 89/2017 Šúri Lám, Hodruša Hámre  Nájomná zmluva č. KD-06-2017  Nájom priestorov KD  20,- €  22.09.2017 25.09.2017 25.09.2017
 88/2017 Marta Škopcová,Prochot 139  Nájomná zmluva č. DS-09-2017  Nájom Dom smútku  20,- €  14.09.2017 14.09.2017 17.09.2017
87/2017 Monika Balková,Prochot 171 Nájomná zmluva č. DS/08/2017 Nájom Dom smútku 20,- € 23.08.2017 23.08.2017 26.08.2017
86/2017 Ľubomír Oboňa,Prochot 235 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 23.08.2017 24.08.2017 nestanovený
85/2017 Ľubomír Oboňa,Prochot 235 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,-€ 23.08.2017 24.08.2017 nestanovený
84/2017 Lám Šúri, Hodruša Hámre Nájomná zmluva č. KD/05/2017 Nájom priestorov KD 20,-€ 21.08.2017 21.08.2017 21.08.2017
83/2017 Ing. Valéria Bugárová, Prochot 133 Nájomná zmluva č. DS/07/2017 Nájom Dom smútku 10,-€ 13.08.2017 14.08.2017 14.08.2017
82/2017 Ing. Valéria Bugárová, Prochot 133 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 11.08.2017 12.08.2017 nestanovený
81/2017 Húsková Daniela, Žarnovica Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42-2017 Prenájom hrobového miesta 20,-€ 01.08.2017 02.08.2017 nestanovený
80/2017 Húsková Daniela, Žarnovica Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41-2017 Prenájom hrobového miesta 20,-€ 01.08.2017 02.08.2017 nestanovený
79/2017 Húsková Daniela,Žarnovica Nájomná zmluva č. DS/06/2017 Nájom Dom smútku 10,-€ 31.07.2017 31.07.2017 01.08.2017
78/2017 Lám Šúri, Hodruša Hámre Nájomná zmluva č. KD/04/2017 Nájom priestorov KD 20, € 28.07.2017 31.07.2017 31.07.2017
77/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR Bratislava Dohoda č. 17/27/054/166 Dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorenie prac. miesta §54 (+50) 1950,12 € 21.07.2017 22.07.2017 31.07.2017
76/2017 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie – Branislav Locner 3,25 € 30.06.2017 01.07.2017 31.03.2018
75/2017 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie – Mária Juríková 3,25 € 30.06.2017 01.07.2017 30.09.2017
74/2017 Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 191/2017 Poskytnutie dotácie na kúpu korytového žehliča pre ZSS Jesienka Prochot 4 000,- € 29.06.2017 30.06.2017 neuvedené
73/2017 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb Zmena cenníka služieb 29.06.2017 30.06.2017 31.12.2017
72/2017 Branislav Locner Dohoda č. 05-2017 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb neuvedená 26.06.2017 01.07.2017 31.03.2018
71/2017 Mária Juríková, Prochot 291 Dohoda č. 04-2017 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb  Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb neuvedená 26.06.2017 01.07.2017 30.09.2017
70/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/50J/26-NS Dohoda o poskytnutí finan.príspevku na vytvorenie prac. miesta §50J 4 226,58 € 22.06.2017 23.06.2017 31.03.2017
69/2017 Benedikt Procházka-PROBE Banská Bystrica Kúpna zmluva Mangeľ -korýtkový žehlič S 160/30 4 776,- € 22.06.2017 23.06.2017 30.09.2017
68/2017 Občianske združenie Jesienka, Prochot 39 Darovacia zmluva č. 04/2017 OZ-OP Darovanie vecného daru-protipožiarne hlásiče 4 578,90 € 16.06.207 19.06.2017 neuvedený
67/2017 Občianske združenie Jesienka, Prochot 39 Darovacia  zmluva č. 03/2017 OZ-OP Darovanie finančného daru 950,- € 14.06.2017 15.06.2017 neuvedený
66/2017 Občianske združenie Jesienka, Prochot 39 Darovacia zmluva č. 02/2017 OZ-OP Darovanie vecného daru-nábytok 2 426,07 € 13.06.2017 14.06.2017 neuvedená
65/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva č. 37478 o poskytnutí dotácie Finančná dotácia  pre DHZO Prochot 3000,- € 13.06.2017 14.06.2017 31.08.2017
64/2017 Občianske združenie Jesienka, Prochot 39 Darovacia zmluva č. 01/2017 OZ-OP Darovanie vecného daru-umývačka riadu 240,10 € 12.06.2017 13.06.2017 neuvedený
63/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/012/53 uzatvorená podľa § 12 ods 3 písm. b) bod 4) Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Dohoda o aktivácií uchádzačov o zamestnanie neuvedená 09.06.2017 01.07.2017 30.06.2021
62/2017 Ladislav Rosenberg, Prochot č. 54 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40 Prenájom hrobového miesta 15,- € 09.06.2017 10.06.2017 nestanovená
61/2017 Ladislav Rosenberg, Prochot č. 54 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 392017 Prenájom hrobového miesta 15,-€ 09.06.2017 10.06.2017 nestanovená
60/2017 Lám Šúri, Hodruša Hámre Nájomná zmluva č. KD/03/2017 Nájom priestorov KD 20,- € 02.06.2017 05.06.2017 05.06.2017
59/2017 BBSK, Banská Bystrica Zmluva č.144/2017/ODDF Dotácia na akciu“Leto v obci“ 2000,- € 01.06.2017 01.06.2017 31.12.2017
58/2017 Gabriela Desátová, Ivanka pri Dunaji Nájomná zmluva č. DS/05/2017 Nájom domu smútku 10,- € 01.06.2017 02.06.2017 02.06.2017
57/2017 Ružena Kušnierová, Prochot 77 Zmluva o nájme hrob. miesta č. 38/2017 Prenájom hrobového miesta 20,-€ 31.05.2017 02.06.2017 nestanovená
56/2017 Mária Kušnierová, Prochot 254 Zmluva o nájme hrob. miesta č. 37/2017 Prenájom hrobového miesta 15,-€ 31.05.2017 01.06.2017 nestanovená
55/2017 Mária Kušnierová, Prochot 254 Nájomná zmluva č. DS/04/2017 Nájom domu smútku 10,- € 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017
54/2017  Green project,s.r.o  Trenčín Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Zmena bankového spojenia  0,- € 15.05.2017 15.05.2017 neuvedený
53/2017 Ľuboš Kráľ, Prochot 223 Nájomná zmluva č. DS/03/2017 Nájom domu smútku 10,- € 09.05.2017 10.05.2017 10.05.2017
52/2017 Lám Šuri, Banská Hodruša Nájomná zmluva č. KD/02/2017 Nájom priestorov KD 20,- € 28.04.2017 02.05.2017 02.05.2017
51/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica Dohoda č. 17/27/054/67 Dohoda o poskytnutí finan.príspevku na vytvorenie prac. miesta 2034,- € 27.04.2017 28.04.2017 30.04.2018
50/2017 Peter Kurhajec, Bratislava Darovacia zmluva Darovanie antidekubitných matracov 400,-€ 26.04.2017 27.04.2017 neuvedené
49/2017 Irena Ličková Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 26.04.2017 28.04.2017 nestanovená
48/2017 Ing. Naďa Holubová Zmluva o nájme hrobového  miesta č. 35/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 26.04.2017 28.04.2017 nestanovená
47/2017 Terézia Rozenbergová Prochot Zmluva o nájme hrobového  miesta č.  34/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,- € 25.04.2017 20.08.2017  nestanovená
46/2017 Ladislav Rosenberg Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 25.04.2017 26.05.2017 nestanovená
45/2017 Ladislav Rosenberg Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 25.04.2017 26.04.2017 nestanovená
44/2017 Ladislav Rosenberg Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 25.04.2017 26.04.2017 nestanovená
43/2017 Ladislav Rosenberg Prochot Zmluva o nájme hrobového  miesta č. 30/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 25.04.2017 26.04.2017 nestanovená
42/2017 Ladislav Rosenberg Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,- € 25.04.2017 26.04.2017 nestanovená
41/2017 Veronika Fridrichová Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 25.04.2017 26.04.2017 nestanovená
40/2017 Ľubomír Harach Bratislava Darovacia zmluva Darovacia zmluva 03/2017 SP-OP 299,- € 24.04.2017 25.04.2017 nestanovená
39/2017 Alžbeta Čierna Prochot Zmluva o nájme hrobového  miesta č. 27/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 24.04.2017 25.04.2017 nestanovená
38/2017 Alžbeta Čierna Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,- € 24.04.2017 25.04.2017 nestanovená
37/2017 Zuzana Mesárošová Zmluva o nájme hrobového meista č. 25/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 24.04.2017 25.05.2017 nestanovená
36/2017 Zuzana Mesárošová Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,- € 24.04.2017 25.05.2017 nestanovená
35/2017 Zuzana Mesárošová Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č.  23/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 20,- € 24.04.2017 25.04.2017 nestanovená
34/2017 Mária Pitnerová Kremnica Zmluva o nájme hrobového. miesta č.  22/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 24.04.2017 17.05.2017 nestanovená
33/2017 Jozefína Lacková Bratislava Zmluva o nájme hrob.miesta č. 21/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta 15,- € 24.04.2017 06.05.2017 nestanovená
32/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, BŠ Dodatok č. 1 k dohode č. 16/27/50/24 Zmena Článku 1 „Predmet dohody“ neuvedená 30.03.2017 31.03.2017 01.10.2017
31/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, BŠ Dodatok č.1 k dohode č. 16/27/50J/19-NS Zmena Článku 1 „Predmet dohody“ neuvedená 30.03.2017 31.03.2017 30.06.2017
30/2017 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, BŠ Dodatok č. 1 k dohode č. 16/27/50J/22-NS Zmena Článku 1 „Predmet dohody“ neuvedená 30.03.2017 31.03.2017 31.08.2017
29/2017 Ministerstvo vnútra, Prezídium HaZZ, Bratislava Darovacia zmluva  č. p.:KRHZ-BB-392/2017 Darovanie hnuteľ.majetku: Stožiar PRIMO/SUPER 2 037,34 € 29.03.2017 14.06.2017 neuvedené
28/2017 Šuri Lám, Hodruša Hámre Nájomná zmluva č. KD/01/2017 Nájom sály KD 20,- € 28.03.2017 29.03.2017 29.03.2017
27/2017 Veronika Beňová, Žiar nad Hronom Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2017 Nájom hrobového miesta 15,- € 17.03.2017 20.03.2017 nestanovená
 26/2017 Jarmila Linerová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2017 Nájom hrobového miesta  20,- €  26.02.2017  26.02.2017  nestanovená
 25/2017 Mária Bugárová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2017 Nájom hrobového miesta  20,- €  24.02.2017  24.02.2017  nestanovená
 24/2017 Blažena Dolinská, Žiar nad Hronom  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2017 Nájom hrobového miesta  20,- €  23.02.2017  23.02.2017  nestanovená
23/2017 Blažena Dolinská, Žiar nad Hronom Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2017 Nájom hrobového miesta 15,- € 23.02.2017 23.02.2017 nestanovená
22/2017 Blažena Dolinská, Žiar nad Hronom Nájomná zmluva č. DS/02/2017 Nájom domu smútku 10,00 € 22.02.2017 23.02.2017 23.02.2017
21/2017 Zuzana Mesárošová, Prochot 144 Nájomná zmluva č. DS/01/2017 Nájom domu smútku 10,00 € 10.02.2017 13.02.2017 13.02.2017
20/2017 Ministerstvo práce, soc.vecí a rod.SR Bratislava Zmluva o poskyt. FP na financovanie sociálnej služby v ZSS Jesienka Poskytnutie príspevku na financovanie ZSS Jesienka r. 2017 99 840,-€ 07.02.2017 08:02.2017 31.12.2017
19/2017 Ardis, a.s. Krížna 13, Žiar nad Hr. Darovacia zmluva č. 02/2017 AR-OP Peňažný dar na nákup upratovacieho vozíka 100,-€ 06.02.2017 07.02.2017 nestanovený
18/2017  Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Bratislava Poistka číslo 700726029 Poistenie auta  Škoda Fábia  41,84 €  06.02.2017 07.02.2017  nestanovené
17/2017 K-system,Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí sponzorstva Dodávka tovaru  410,53 €  01.02.2017  02.02.2017  nestanovené
16/2017 ÚPSVaR Banská Štiavnica Dodatok č.1 k dohode č. 16/27/52A/280 Zmeny v dohode 0,- € 23.01.2017 24.01.2017 30.04.2017
15/2017 ÚPSVaR Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k dohode č. 16/27/052/237 Zmeny v dohode 0,- € 23.01.2017 24.01.2017 31.03.2017
14/2017 Marta Škopcová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2017 Nájom hrobového miesta 20,- € 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
13/2017 Emília Beňová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2017 Nájom hrobového miesta 20,- € 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
12/2017 Tibor Čierny, Zvolen Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2017 Nájom hrobového miesta 20,- € 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
11/2017 Blažena Mališová, Trubín Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2017 Nájom hrobového miesta 15,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
10/2017 Pavel Vincenc, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovena
9/2017 Božena Reichelová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
8/2017 Jolana Vrzalová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2017 Nájom hrobového miesta 15,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
7/2017 Jarmila Linerová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2017 Nájom hrobového miesta 15,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
6/2017 Veronika Kráľová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
5/2017 Emília Králová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
4/2017 Ľubomír Rečlo, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
3/2017 Miroslav Šušla, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.2017 nestanovená
2/2017 Anton Rečlo, Lovčica Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2017 Nájom hrobového miesta 20,-€ 02.01.2017 02.01.207  nestanovená
1/2017 Jarolím Čierny, Žiar nad Hronom Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2017 Nájom hrobového miesta 20,- € 02.01.2017 02.01.2017  nestanovená