Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

98/2016 Audit consults s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  A 014-16 Zabezpečenie auditu účtovnej uzávierky 1 971,- € 29.12.2016 31.12.2016 31.12.2017
97/2016 Ing. Iveta Talpašová – PYROLBOZ Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany Vykonávanie činností technika požiarnej ochrany 360,- € 21.12.2016 01.01.2017 31.12.2017
96/2016 Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. Dodatok č .2 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom Termíny vývozu biologicky rozložiteľného odpadu 0,- € 20.12.2016 21.12.2016 nestanovený
95/2016 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb Zabezpečenie stravovacích služieb 19.12.2016 01.01.2017 31.12.2017
94/2016 Spoločenstvo vlastníkov pôdy Prochot, s.r.o. Nájomná zmluva  č. 16/12/12/72 o nájme pozemku na poľnohospodárske účelyl Prenájom poľnohosp.pozemkov 132,21€ 14.12.2016 15.12.2016 31.12.2027
93/2016 ARES, spol. s r. o. Bratislava Zmluva o dielo č. 3165-S2016 Servisná a kontrolná činnosť na výťahovej plošine pre ZSS Jesienka 120,- € 05.12.2016 05.12.2016 nestanovený
92/2016 Margita Rozenbergová,Prochot Zmluva č. 15/2016 Nájom hrobového miesta 20,- € 02.12.2016 02.12.2016 nestanovený
91/2016 Lívia Králová, Prochot Zmluva č. 14/2016 Nájom hrobového miesta 15,- € 02.12.2016 02.12.2016 nestanovený
 90/2016  Cleerio SK s.r.o. Košice Dodatok č. 1 k zmluve o dielo  Zmena obchodného mena 0,- €  07.11.2016  07.11.2016 nestanovený
89/2016 Ing. Pavol Kysela-MONTEZA, Ladomerská Vieska 488 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Prochot 16 232,40 € 22.11.2016 23.11.2016 nestanovenýý
88/2016 Cleerio SK s.r.o Košice Zmluva Cleerio Poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov 0,- € 07.11.2016 07.11.2016 nestanovený
87/2016 Ing. Pavol Kysela-MONTEZA, Ladomerská Vieska 488 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Prochot 14 142,-€ 04.11.2016 05.11.2016 nestanovený
86/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva č. 5190029908 Úrazové poistenie UoZ formou dobrovoľ.činnosti 6,64, € 31.10.2016 01.11.2016 30.04.2017
85/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva č. 5190029907 Úrazové poistenie UoZ formou dobrovoľ.činnosti 6,64 € 31.10.2016 01.11.2016 30.04.2017
84/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva č. 5190029904 Úrazové poistenie UoZ formou dobrovoľ.činnosti 6,64 € 31.10.2016 01.11.2016 30.04.2017
83/2016 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Dodatok č.1 k zmluve č. ZLP-2016-1252 Príspevok na činnosť správcu  IS DCOM 1,-€/na obyvateľa obce 26.10.2016 27.10.2016 nestanovený
82/2016 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov spoločným stavebným úradom 0,- € 25.10.2016 25.10.2016 počas trvania zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
81/2016 Martinková Mária, Nová Baňa Zmluva č. 13/2016 Nájom hrobového miesta 15,- € 18.10.2016 23.10.2016 nestanovený
80/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva č. 5190029903 Úrazové poistenie UoZ -aktivačná činnosť § 52 3,25 € 09.10.2016 10.10.2016 31.03.2017
79/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod.SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/052/237 Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb 1 254,18 € 04.10.2016 10.10.2016 31.03.2017
78/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod.SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/52A/280  Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby §52a 243,87 € 04.10.2016 01.11.2016 30.04.2017
 77/2016 Lám Šúri Hodruša Hámre Nájomná zmluva č. KD/07/2016 Nájom nebytových priestorov 20,- € 30.09.2016 03.10.2016 03.10.2016
76/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod.SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/50J/22/NS Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti § 50J zákon 5/2004 Z.z. 3 945,69 € 28.09.2016 29.09.2016 31.08.2017
75/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod.SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/050/24 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhod.UoZ § 50 zákon 5/2004 Z.z. 6 348,48 € 28.09.2016 29.09.2016 01.10.2017
74/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod.SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/50J/19/NS Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti § 50J zákon 5/2004 Z.z. 7 754,76 € 28.09.2016 29.09.2016 30.06.2017
73/2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve č. 2028589030 Poskytovanie verejných služieb-program Biznis linka S 14,- € 07.09.2016 08.09.2016 08.09.2018
72/2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve č. 2028275750 Poskytovanie verejných služieb-program Biznis linka L 30, € 07.09.2016 08.09.2016 08.09.2018
71/2016 Ružena Kušnierová, Prochot 77 Nájomná zmluva č.DS/04/2016 Nájom domu smútku 10,- € 24.08.2016 25.08.2016 25.08.2016
70/2016 Stredoslovenské tanečno športové centrum, Banská Bystrica Nájomná zmluva č. KD/06/2016 Nájom kultúrneho domu  132,80 €  19.08.2016 22.08.2016  26.08.2016
69/2016 Stredoslovenské tanečno športové centrum, Banská Bystrica Nájomná zmluva č. KD/05/2016  Nájom kultúrneho domu  132,80 €  12.08.2016  15.08.2016  19.08.2016
68/2016 Green project s.r.o. Trenčín Zmluva o dielo Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot – zóna „C“ 61 247,48 € 21.07.2016 po poskytnutí nenávratného finančného príspevku nestanovený
67/2016 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluva Darovacia zmluva 293,80 € 18.07.2016 19.07.2016 nestanovený
66/2016 Komunálna poisťovňa, BA Zmluva č. 5190029868 Úrazové poistenie UoZ-dobrovoľník 6,64 € 01.07.2016 01.07.2016 31.12.2016
65/2016 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č.10 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2014-DSS Poskytovanie sociálnych služieb 12,53 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
64/2016 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2014-DSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,85 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
63/2016 Jozef Vincenc, Prochot Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2015-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,52 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
62/2016 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,41 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
61/2016 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č.12 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2013 Poskytovanie sociálnych služieb 11,62 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
60/2016 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2013 Poskytovanie sociálnych služieb 10,27 €/deň 30.06.2016 01.07.2016 30.9.2016
59/2016 Lám Šúri, Hodruša-Hámre Nájomná zmluva č. KD/03/2016 Nájom priestorov KD 20,- € 29.06.2016 30.06.2016 30.06.2016
58/2016 LANDURBIA, Ing. arch. Anton Supuka, Banská Bystrica Zmluva o dielo č. 5/2016 Vypracovanie doplnku č. 1 územného plánu obce Prochot 985,- € 27.06.2016 28.06.2016 nestanovený
57/2016 Veronika Fridrichová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2016 Nájom hrob.miesta 15,-€ 24.06.2016 24.06.2016 na dobu neučitú
56/2016 Michal Fridrich, Žiar nad Hronom Nájomná zmluva č. DS/03/2016 Nájom priestorov domu smútku 10,- € 24.06.2016 25.06.2016 25.06.2016
 55/2016 Božena Šoucová, Trnavá Hora Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb č. 05/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,47 €/deň 21.06.2016 22.06.2016 30.09.2016
54/2016 INTA, s.r.o, Trenčín Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov .o zmluvy : 2016060153540223 Odvážanie potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľných odpadov 12,00 €/kus 16.06.2016 17.06.2016 nestanovený
53/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/52A/207 Aktivačná činnosť UoZ-dobrovoľnícka činnosť 81,29 € 13.06.2016 14.06.2016 31.12.2016
52/2016 Ing. Kouřil Bohdan-EAB Žiar nad Hronom Zmluva  o dielo Stavebný dozor výťahovej plošiny ZSS Jesienka Prochot 300,- € 06.06.2016 06.06.2016 nestanovený
51/2016 Občianske združenie Jesienka Prochot Darovacia zmluva Darovacia zmluva 15 000 € 06.06.2016 07.07.2016 nestanovený
50/2016 Ares, spol. s.r.o., Športová 5, Bratislava Zmluva o dielo č. 2016-550 Montáž zvislej zdvíhacej plošiny Z 300-ZSS Jesienka Prochot 35 760,- € 03.06.2016 04.06.2016 30.09.2016
49/2016 Komunálna poisťovňa,a.s. BA Zmluva č.5190029866 Úrazové poistenie UoZ, aktiv.činnosť formou dobrovoľníctva 6,64 € 31.05.2016 01.06.2016  30.11.2016
48/2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prochot, Prochot 36 Nájomná zmluva č KD/05/2016 Nájom priestorov kultúrneho domu 83,- € 27.05.2016 28.05.2016 29.05.2016
47/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/52A/186 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 81,29 € 12.05.2016 12.05.2016  30.11.2016
46/2016 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 417/2016/ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2016 Dotácia na tlač knihy o obci Prochot 2 000,- € 17.05.2016 18.05.2016 15.01.2017
45/2016 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve číslo 801 846 4908 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 40,61 €/rok 09.05.2016 30.07.2016 na dobu neurčitú
44/2016 DOVERA, zdrav. poisťovňa, a.s. Nitra Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb Elektron. komunikácia a poskytovanie elektron. služieb 09.05.2016 09.05.2016  nestanovený
43/2016 Bc. Ján Babiak, Prochot, Ing. Štefan Havaj a Emília Havajová, Bratislava Dodatok k zámennej zmluve zo dňa 01.04.2016 Zámena pozemkov  02.05.2016 03.02.2016 nestanovený
42/2016 STRABAG, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo č. 2016/DE/01/006 Úprava verejných priestranstiev 99 667,91 € 27.04.2016 po splnení odkladacej podmienky
41/2016 Ján Ličko, Prochot 32 Nájomná zmluva č DS/02/2016 Nájom domu smútku 10,- € 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016
40/2016 Folklórny súbor HRON, Žiar nad Hronom Nájomná zmluvy č. KD/ 02/2016 Nájom nebytových priestorov 66,40 € 21.04.2016 22.04.2016 24.04.2016
39/2016 Enviromentálny fond, Bratislava Zmluva č. 11383508U02 Poskytnutie dotácie na rekonštrukciu ZSS-Kotolňa 51 288,- € 18.04.2016 20.04.2016 nestanovený
38/2016 Lorencová Paulína, Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb č. 04/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,37 €/deň 17.04.2016 18.04.2016 nestanovený
37/2016 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/27/50J/25 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnan. § 50J 15.04.2016 16.04.2016  30.06.2016
36/2016 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva č. SZH0724201504 14.04.2016 15.04.2016 nestanovený
35/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. BA Zmluva č. 5190025082 Úrazové poistenie UoZ, aktiv. činnosť formou menších obec. služieb 3,25 € 06.04.2016 04.05.2016 30.09.2016
34/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. BA Zmluva  č. 5190025081 Úrazové poistenie UoZ, aktiv. činnosť formou menších obec. služieb 3,25 € 06.04.2016 07.04.2016  30.09.2016
33/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. BA Zmluva č. 5190025080 Úrazové poistenie UoZ, aktiv. činnosť formou menších obec. služieb 3,25 € 06.04.2016 07.04.2016  30.09.2016
32/2016 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SZH0724201504 23.03.2016 24.04.2016 nestanovený
 31/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dohoda č. 16/27/052/76 Príspevok na aktivačnú činnosť  1 811,58 €  01.04.2016 07.04.2016 30.09.2016
30/2016 Anna Kapustová, Trnavá Hora Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2014-DSS Poskytovanie sociálnych služieb 12,53 €/deň 31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
29/2016 Jozef Vincenc, Prochot Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2015-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb
11,52 €/deň
31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
28/2016  Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 22/2010-DSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,41 €/deň 31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
27/2016 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2014-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,27 €/deň 31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
26/2016 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2013 Poskytovanie sociálnych služieb 11,72 €/deň 31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
25/2016 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2013 Poskytovanie sociálnych služieb 10,27 €/deň 31.03.2016 01.04.2016 30.6.2016
24/2016 Lám Šúri, Hodruša-Hámre Nájomná zmluva č. KD/01/2016 Prenájom sály KD 20,00 € 29.03.2016 30.03.2016 30.03.2016
23/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 26318 Poskytnutie dotácie 2 000,00 € 24.03.2016 25.03.2016 31.08.2016
22/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/27/054/202-ŠnZ Príspevok na vytvorenie prac.miesta 22.03.2016 23.03.2016 30.09.2016
21/2016 Ján Čavojec, Prochot Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb č. 03/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,75 €/deň 22.03.2016 23.03.2016 nestanovený
20/2016 Teodor Lintner, Kopernica Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 08/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,70 €/deň 21.03.2016 22.03.2016 nestanovený
19/2016 Irena Zorvanová, Hliník nad Hronom Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 05/2015-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,79 €/deň 20.03.2016 21.03.2016 nestanovený
18/2016 Ivan Sedláček, Žarnovica Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 09/2015-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,70 €/deň 20.03.2016 21.03.2016 nestanovený
17/2016 Jozef Crcha Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2014-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,85 €/deň 17.03.2016 18.03.2016 30.06.2016
16/2016 V.I.Trade s r.o. Nitra Zmluva o dielo Rekonštrukcia kotolne- ZSS Jesienka Prochot 52 788,- € 15.03.2016 16.03.2016  nestanovený
15/2016 Helena Dzurendová, Hliník nad Hronom Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb č. 02/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 10,37 €/deň 14.03.2016 15.03.2016 nestanovený
14/2016 Anna Rečlová, Prochot Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb č. 01/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 12,53 €/deň 11.03.2016 12.03.2016 nestanovená
13/2016 Mária Kušnierová, Prochot Nájomná zmluva č. DS/01/2016 Nájom priestorov domu smútku 10.03.2016 11.03.2016 12.03.2016
12/2016 Ministerstvo vnútra SR,Prezídium Hasičského a záchranárskeho zboru BA Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-166-28/2016 Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 0,- € 03.03.2016 04.03.2016 31.01.2021
11/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. BA Zmluva č. 5190025113 Úrazové poistenie UoZ počas aktiv. činnosti-dobrovoľníci 6,64 € 01.03.2016 01.03.2016  31.08.2016
10/2016 Komunálna poisťovňa,a.s. BA Zmluva č. 5190025112 Úrazové poistenie UoZ počas aktiv. činnosti-dobrovoľníci 6,64, € 01.03.2016 01.03.2016  31.08.2016
09/2016 Komunálna poisťovňa,a.s. BA Zmluva č. 5190025111 Úrazové poistenie UoZ počas aktiv. činnosti-dobrovoľníci 6,64 € 01.03.2016 01.03.2016  31.08.2016
08/2016  OZ Žiarska kotlina, Žiar n/Hr. Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytnutí služieb-úprava VP 2 200,-€ 29.02.2016 01.03.2016 nestanovený
07/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica Dohoda číslo 16/27/52A/4 Príspevok na aktivačnú činnosť  1 463,22 € 16.02.2016 01.03.2016 31.08.2016
06/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Finančný príspevok 99 840,00 € 08.02.2016 09.02.2016 31.03.2017
05/2016 Bc. Ján Babiak, Prochot, Ing. Štefan Havaj, Emília Havajová, Bratislava Zámenná zmluva Vvýmena pozemkov  16,60 €  02.02.2016  03.02.2016 nestanovený
04/2016 Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava Dodatok k poistnej zmluve č.: 2405099740 Poistenie majetku 67,50 € 29.01.2016 30.01.2016 nestanovený
03/2016 Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva č.: 2405099740 Poistenie majetku 67,50 € 22.01.2016 23.01:2016 na dobu neurčitú
02/2016 Anna Rečlová, Prochot Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2016-ZSS Poskytovanie sociálnych služieb 11,60 €/deň 17.01.2016 18.01.2016 nestanovený
 01/2016 Audit consults s.r.o., Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorských služieb A001-16 Audit IUZ a KUZ  1 968,- €  07.01.2016  08.01.2016  nestanovený