Menu
Obec Prochot
obecProchot

Oznamy

Zobrazené 31-60 z 61
Poďakovanie za poskytnutie dotácie 1

Poďakovanie za poskytnutie dotácie

Dátum: 7. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt pod názvom:"Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice", ktorý bol realizovaný v našej obci v priebehu tohto roka, pričom výška poskytnutej dotácie bola 30.000,00 €.

#

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Prochot vo voľbách do orgánov BBSK konaných dňa 4.11.2017

Dátum: 6. 11. 2017

.

#

Hodnotiaca správa

Dátum: 26. 7. 2017

k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“

bbsk

Leto v obci

Dátum: 4. 7. 2017

.

#

Poďakovanie

Dátum: 7. 9. 2016

Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného dokumentu, ktorý by prezentoval základné informácie o obci Prochot, a to nielen geografické údaje, prírodné danosti a dejinné súvislosti, ale tiež významné osobnosti a život obyvateľov v našej obci.

#

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Dátum: 15. 7. 2016

Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do 15.08.2016 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1.

#

Návrh VZN č. 01/2016

Dátum: 9. 5. 2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot

6. Benefičný ples ZSS Jesienka

Dátum: 4. 2. 2016

Pompézny ples v Prochote…

#

Vianočný pozdrav

Dátum: 22. 12. 2015

Vážení občania!
Teplo a vôňa domova,
láskavé slová,
spoločné spomienky,
neha a pochopenie,
to sú Vianoce.

#

Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016

Dátum: 22. 12. 2015

Žiadame všetkých poplatníkov o vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na Obecný úrad Prochot najneskôr do 08.01.2015.

#

Voľby do NR SR 2016

Dátum: 9. 12. 2015

.

#

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot

Dátum: 23. 11. 2015

Návrh viacročného rozpočtu obce Prochot
na roky 2016 – 2018

#

VzN č. 02/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR v roku 2016

#

Návrh VzN č. 03/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2015
o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Prochot, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri MŠ Prochot a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prochot

#

Návrh VzN č. 04/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Prochot, Centra voľného času Prochot pri MŠ Prochot a Výdajnej školskej jedálni pri MŠ Prochot pre rok 2016

#

Návrh VzN č. 05/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

#

Návrh VzN č. 06/2015

Dátum: 13. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prochot

#

Mediačná kancelária

Dátum: 11. 11. 2015

Služby mediačnej kancelárie

#

Centrum voľného času

Dátum: 7. 11. 2015

Predpis úhrad za pobyt dieťaťa v centre voľného času za obdobie: November 2015

Rozvoj nášho regiónu – dotazník pre obyvateľov

Dátum: 13. 10. 2015

.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 8. 10. 2015

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

#

Futbal – Výsledky 7.Kolo

Dátum: 15. 9. 2015

.

#

Poďakovanie

Dátum: 9. 9. 2015

.

#

Odstávka elektriny

Dátum: 8. 9. 2015

SSE, a. s., Žilina oznamuje odberateľom elektrickej energie, že dňa 22. 09. 2015 bude od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

#

PRIESKUM TRHU – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dátum: 3. 8. 2015

Predmetom zákazky je poskytnutie prác na rekonštrukciu športového areálu budovy a šatní TJ.

#

Vývoz žúmp, septikov a čističiek

Dátum: 25. 6. 2015

.

#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Dátum: 13. 5. 2015

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

#

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Dátum: 13. 5. 2015

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

#

Kniha – „Prochot v zrkadle času“

Dátum: 1. 4. 2015

BBSK poskytol obci Prochot 1.500 € na projekt pod názvom „Prochot v zrkadle času“. Cieľom projektu bolo spracovanie histórie obce, od najstarších čias až po súčasnosť, do knižnej podoby.

#

Výsledok – 15. kolo

Dátum: 1. 4. 2015

.

Zobrazené 31-60 z 61

Život v obci

Sviatok

Meniny má Kornel, Valerián

Kalendár vývozu 2022

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
1
3 4

Geoportál

geoportal

Aktuálne počasie

dnes, sobota 26. 11. 2022
zamračené 5 °C -1 °C
nedeľa 27. 11. sneženie 3/1 °C