Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 3. 2020

Kúpna zmluva

10/2020

2 320,00 EUR Dvetisíctristodvadsaťeur

Čavojec Štefan a manž.

Obec Prochot

3. 3. 2020

Kúpna zmluva

9/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem euro

Michalka Juraj, Bc.

Obec Prochot

29. 2. 2020

Nájomná zmluva č. KD/04/2020

8/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24. 2. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2020

07/2020

15,00 EUR Pätnásť

Čierny Tibor

Čierny Tibor

21. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

6/2020

1 950,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiateuro

Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

10. 2. 2020

Nájomná zmluva č. KD/03/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

4. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 1486/2020-M_ODFSS

4/2020

159 744,00 EUR Jednostopäťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsaťštyrieuro

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

23. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

3/2020

2 364,00 EUR Dvetisíctristošesťdesiatštyri

Obec Prochot

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

15. 1. 2020

Nájomná zmluva č. KD-02-2020

2/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Obec Prochot

Lám Šúri, Banská Hodruša

3. 1. 2020

Nájomná zmluva č. KD-01-2020

1/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeuro

Obec Prochot

Ladislav Rozenberg

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-60 z 60