Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

60/2020

3 484,00 EUR Tritisícštyristoosemdesiatštyri eura

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

Obec Prochot

30. 12. 2020

Kúpna zmluva

59/2020

8 000,00 EUR Osemtisíc

CHRIEN, spol. s r.o.

Obec Prochot

30. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

57/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia SPP

Obec Prochot

28. 12. 2020

Kúpna zmluva

58/2020

9 000,00 EUR Deväťtisíc

GPM VOZ, s.r.o.

Obec Prochot

28. 12. 2020

Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany

56/2020

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

28. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru

55/2020

8 000,00 EUR Osemtisíc

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Prochot

23. 12. 2020

Kúpna zmluva

54/2020

11 000,00 EUR Jedenásťtisíc

INMEDIA, spol. s.r.o.

Obec Prochot

23. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva

53/2020

400,00 EUR štyristo

Peter Bystrianský

Obec Prochot

22. 12. 2020

Kúpna zmluva

52/2020

635,00 EUR Šesťstotridsaťpäťeuro

Aneta Gothová, Ing.

Obec Prochot

16. 12. 2020

Nájomná zmluva č. DS/05/2020

51/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2020

50/2020

15,00 EUR Pätnásť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2020

49/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

14. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2020

48/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Vojtech Beňo

Obec Prochot

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHHZ-BB-VO-452-096/2020

47/2020

234,94 EUR Dvestotridsaťštyrieuro 94/100

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Prochot

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

46/2020

Nula euro

SR-Štatistický úrad SR

Obec Prochot

20. 11. 2020

Nájomná zmluva č. KD/08/2020

45/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

10. 11. 2020

Darovacia zmluva č. 032020 OZ-OP

44/2020

1 849,47 EUR Jedentisícosemstoštyridsaťdeväť,štyridsať centov

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

6. 11. 2020

Dohoda č. 202701039 o hmotnej núdzi podľa § 10

43/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

6. 11. 2020

Dohoda č. 20/27/012/11 o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 12

42/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

2. 11. 2020

Darovacia zmluva č. 02/2020 OZ-OP

41/2020

5 959,60 EUR Päťtisícdeväťstopäťdesiatdeväť, šseťdesiat centov

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

12. 10. 2020

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom

40/2020

29,87 EUR Dvadasťdeväť eur, osemdesiatsedem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

10. 10. 2020

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie

39/2020

3,25 EUR Tri eurá, dvadsaťpäť centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

2. 10. 2020

Nájomná zmluva č. KD/07/2020

38/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2020

37/2020

20,00 EUR Dvadsať

Hudecová Emília

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2020

36/2020

15,00 EUR Pätnásť

Brosová Simona

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2010

35/2020

15,00 EUR Pätnásť

Rosenbergová Iveta

Obec Prochot

1. 10. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2010

34/2020

15,00 EUR Pätnásť

Rosenbergová Iveta

Obec Prochot

30. 9. 2020

Zmluva č. 107/POD-613/20

33/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc euro

Slovenská agentúra život.prostredia

Obec Prochot

29. 9. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2020

32/2020

20,00 EUR Dvadsať

Oboňová Ivana

Obec Prochot

22. 9. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2020

31/2020

15,00 EUR Pätnásť

Rozenberg Róbert

Obec Prochot

21. 9. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-290-030/2020

30/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Obec Prochot

28. 8. 2020

Memorandum o spolupráci

29/2020

0,00 EUR

Hefaistos n.o.

Obec Prochot

24. 7. 2020

Nájomná zmluva č. KD/06/2020

28/2020

20,00 EUR Dvadsať euro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24. 7. 2020

Kúpno-predajná zmluva

27/2020

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

Ing. Milada Holá

Obec Prochot

23. 7. 2020

Darovacia zmluva č. 01/2020 OZ-OP

26/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc euro

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

20. 7. 2020

Zmluva o dielo č. 03/2020

25/2020

500,00 EUR Päťsto

pro M, s.r.o., Za Sédriou 682/46, 05401 Levoča

Obec Prochot

14. 7. 2020

Nájomná zmluva č. DS 04/2020

24/2020

10,00 EUR Desať euro

Anna Kasanová

Obec Prochot

13. 7. 2020

Nájomná zmluva HM č. 5/2020

23/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť euro

Anna Kasanová

Obec Prochot

26. 6. 2020

Nájomná zmluva č. DS/03/2020

22/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Juraj Rečlo

Obec Prochot

12. 6. 2020

Rámcová zmluva č. 01/2020 o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci

21/2020

30,00 EUR Tridsať

OZ Túlavá labka

Obec Prochot

10. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 02/2020

20/2020

3 370,00 EUR Tritisíctristosedemdesiateuro

Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

1. 6. 2020

Nájomná zmluva č. KD/05/2020

19/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

28. 5. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2020

18/2020

20,00 EUR Dvadsať

Emília Rozenbergová

Obec Prochot

19. 5. 2020

Nájomná zmluva č. DS/02/2020

17/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Ľubica Macková

Obec Prochot

18. 5. 2020

Nájomná zmluva č. DS/01/2020

16/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Marta macková

Obec Prochot

4. 5. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

15/2020

Neuvedené

Daniel Vincenc

Obec Prochot

22. 4. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2020

14/2020

15,00 EUR Pätnásť

Čierna Anna

Obec Prochot

4. 4. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2020

13/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Ing. Ervín Bellan, Žiar nad Hronom

Obec Prochot

1. 4. 2020

Zmluva č. 320 1020

12/2020

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Prochot

27. 3. 2020

Darovacia zmluva č. 01/2020 SP-OP

11/2020

400,00 EUR Štyristoeur

Branislav Ševčík

Obec Prochot

5. 3. 2020

Kúpna zmluva

10/2020

2 320,00 EUR Dvetisíctristodvadsaťeur

Čavojec Štefan a manž.

Obec Prochot

3. 3. 2020

Kúpna zmluva

9/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem euro

Michalka Juraj, Bc.

Obec Prochot

29. 2. 2020

Nájomná zmluva č. KD/04/2020

8/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24. 2. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2020

07/2020

15,00 EUR Pätnásť

Čierny Tibor

Čierny Tibor

21. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

6/2020

1 950,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiateuro

Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

10. 2. 2020

Nájomná zmluva č. KD/03/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

4. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 1486/2020-M_ODFSS

4/2020

159 744,00 EUR Jednostopäťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsaťštyrieuro

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

23. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

3/2020

2 364,00 EUR Dvetisíctristošesťdesiatštyri

Obec Prochot

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

15. 1. 2020

Nájomná zmluva č. KD-02-2020

2/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Obec Prochot

Lám Šúri, Banská Hodruša

3. 1. 2020

Nájomná zmluva č. KD-01-2020

1/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeuro

Obec Prochot

Ladislav Rozenberg

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.