Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

73/2019

podľa FA

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

Obec Prochot

31. 12. 2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

72/2019

8 314,00 EUR Osemtisíctriestoštrnásťeuro

Obec Prochot

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

27. 12. 2019

Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany

71/2019

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

12. 12. 2019

Nájomná zmluva č. KD/07/2019

70/2019

125,00 EUR Jednostopäťdesiat euro

Alžbeta Rečlová

Obec Prochot

4. 12. 2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

69/2019

neurčená

Macko Miroslav

Obec Prochot

18. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služby č. 201915157

68/2019

86,40 EUR Osemdesiatšesťeuro 40/100

Disig, a.s.

Obec Prochot

16. 11. 2019

Nájomná zmluva č. DS/07/2019

67/2019

15,00 EUR Päťnásť

Dušan Rosenberg

Obec Prochot

31. 10. 2019

Nájomná zmluva č. KD/06/2019

66/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

23. 10. 2019

Zmluva o dielo

65/2019

19 150,24 EUR Devätnásťtisícstopäťdesiat eur, dvadsaťštyri centov

Roman Kršiak, 215, 96623 Lovčica-Trubín

Obec Prochot

23. 10. 2019

Dohoda č. 19/27/52A/222

64/2019

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

21. 10. 2019

Dohoda č. 19/27/50J/49-NS

63/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdva 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

18. 10. 2019

Dodatok k zmluve č. 9922251770

62/2019

35,58 EUR Tridsaťpäť 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

18. 10. 2019

Dodatok k zmluve č. 9922252119

61/2019

30,59 EUR Tridsaťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019

60/2019

15,00 EUR

Lucia Minková

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019

59/2019

15,00 EUR Pätnásť

Lucia Minková

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č, 20/2019

58/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2019

57/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

10. 10. 2019

Nájomná zmluva č. DS/06/2019

56/2019

25,00 EUR Dvadsatpäť

Emília Štangová

Obec Prochot

5. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 20191006

55/2019

2 920,00 EUR Dvetisícdeväťstodvadsaťeuro

Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov

54/2019

4 000,00 EUR Štyritisíc

Fond na podporu umenia

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2019

53/2019

15,00 EUR Pätnásť

Podskalková Jarmila

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2019

52/2019

15,00 EUR Pätnásť

Gajdošová Darina

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

51/2019

15,00 EUR Pätnásť

Maslenová Dana

Obec Prochot

24. 9. 2019

Nájomná zmluva č. KD/05/2019

50/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

23. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2019

49/2019

15,00 EUR Pätnásť

Pellerová Beata

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 74