Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

73/2019

podľa FA

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

Obec Prochot

31. 12. 2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

72/2019

8 314,00 EUR Osemtisíctriestoštrnásťeuro

Obec Prochot

UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., 39, 96604 Prochot

27. 12. 2019

Zmluva na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany

71/2019

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ing. Iveta Jančeková - PYROLBOZ, Mieru 1411/35, 96801 Nová Baňa

Obec Prochot

12. 12. 2019

Nájomná zmluva č. KD/07/2019

70/2019

125,00 EUR Jednostopäťdesiat euro

Alžbeta Rečlová

Obec Prochot

4. 12. 2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

69/2019

neurčená

Macko Miroslav

Obec Prochot

18. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služby č. 201915157

68/2019

86,40 EUR Osemdesiatšesťeuro 40/100

Disig, a.s.

Obec Prochot

16. 11. 2019

Nájomná zmluva č. DS/07/2019

67/2019

15,00 EUR Päťnásť

Dušan Rosenberg

Obec Prochot

31. 10. 2019

Nájomná zmluva č. KD/06/2019

66/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

23. 10. 2019

Zmluva o dielo

65/2019

19 150,24 EUR Devätnásťtisícstopäťdesiat eur, dvadsaťštyri centov

Roman Kršiak, 215, 96623 Lovčica-Trubín

Obec Prochot

23. 10. 2019

Dohoda č. 19/27/52A/222

64/2019

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

21. 10. 2019

Dohoda č. 19/27/50J/49-NS

63/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdva 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

18. 10. 2019

Dodatok k zmluve č. 9922251770

62/2019

35,58 EUR Tridsaťpäť 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

18. 10. 2019

Dodatok k zmluve č. 9922252119

61/2019

30,59 EUR Tridsaťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019

60/2019

15,00 EUR

Lucia Minková

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019

59/2019

15,00 EUR Pätnásť

Lucia Minková

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č, 20/2019

58/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

17. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2019

57/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

10. 10. 2019

Nájomná zmluva č. DS/06/2019

56/2019

25,00 EUR Dvadsatpäť

Emília Štangová

Obec Prochot

5. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 20191006

55/2019

2 920,00 EUR Dvetisícdeväťstodvadsaťeuro

Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov

54/2019

4 000,00 EUR Štyritisíc

Fond na podporu umenia

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2019

53/2019

15,00 EUR Pätnásť

Podskalková Jarmila

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2019

52/2019

15,00 EUR Pätnásť

Gajdošová Darina

Obec Prochot

25. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

51/2019

15,00 EUR Pätnásť

Maslenová Dana

Obec Prochot

24. 9. 2019

Nájomná zmluva č. KD/05/2019

50/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

23. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2019

49/2019

15,00 EUR Pätnásť

Pellerová Beata

Obec Prochot

23. 9. 2019

Kúpna zmluva

48/2019

192 864,00 EUR Jedenstodeväťdesiatdvatisícosemstošesťdesiatštyri

JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava - mestská časť Star

Mikroregión Hlinické Pohronie

20. 9. 2019

Darovacia zmluva

47/2019

100,00 EUR Jedensto

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Obec Prochot

12. 8. 2019

Nájomná zmluva č. KD/04/2019

46/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

5. 8. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

45/2019

45,60 EUR Štyridsaťpäť Eur, šesťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

5. 8. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

44/2019

50,59 EUR Päťdesiat Eur, päťdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

12. 7. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

43/2019

20,00 EUR Dvadsať

Anna Zimanová

Obec Prochot

12. 7. 2019

Nájomná zmluva č. DS/05/2019

42/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Zimanová Anna

Obec Prochot

1. 7. 2019

Nájomná zmluva č. KD/03/2019

41/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

28. 6. 2019

Zmluva o spolupráci

40/2019

50,00 EUR Päťdesiateuro

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

24. 6. 2019

Sponzorská zmluva

39/2019

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

SDP Kremeň s.r.o.

Obec Prochot

14. 6. 2019

Hromadná licenčná zmluva

38/2019

14,40 EUR Štrnásť eur, štyridsať centov

SOZA pre práva k hudobným dielam

Obec Prochot

12. 6. 2019

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

37/2019

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Prochot

5. 6. 2019

Kúpna zmluva

36/2019

145,00 EUR Jednostoštyridsaťpäťeuro

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

5. 6. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2019

35/2019

20,00 EUR Dvadsať

Hubová Rečlová Ľubica

Obec Prochot

3. 6. 2019

Kúpna zmluva

34/2019

120,00 EUR Jednostodvadsaťeuro

Peter Beňo

Obec Prochot

3. 6. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2019

33/2019

15,00 EUR Pätnásť

Kúšiková Veronika

Obec Prochot

3. 6. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.11/2019

32/2019

15,00 EUR Pätnásť

Zimanová Anna

Obec Prochot

31. 5. 2019

Sublicenčná zmluva č. ZM2020711

31/2019

72,10 EUR Sedemdesiatdvaeuro 10/100

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Prochot

17. 5. 2019

Dohoda č. 19/27/50J/26-NS

30/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdveeuro 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

16. 5. 2019

Dohoda č. 19/27/054/27

29/2019

2 180,88 EUR dvetisícjednostoosemdesiateuro 88/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

14. 5. 2019

Zmluva č. 606/2019/ODDRF

28/2019

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

29. 4. 2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020089

27/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29. 4. 2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020090

26/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29. 4. 2019

Zmluva o dodávke vody č. 706200822

25/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

25. 4. 2019

Kúpna zmluva

24/2019

500,00 EUR Päťstoeuro

Mária Ličková

Obec Prochot

24. 4. 2019

Nájomná zmluva č. KD/02/2019

23/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

3. 4. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2019

22/2019

15,00 EUR Pätnásť

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

3. 4. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2019

21/2019

20,00 EUR Dvadsať

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

1. 4. 2019

Nájomná zmluva č. DS/04/2019

20/2019

10,00 EUR Desať

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

28. 3. 2019

Nájomná zmluva č. KD/01/2019

20/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

27. 3. 2019

Nájomná zmluva č. DS/03/2019

19/2019

10,00 EUR Desať

Terézia Debnárová

Obec Prochot

13. 3. 2019

Dodatok k zmluve č. 9920911574

18/2019

14,00 EUR Štrnásťeuro

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

13. 3. 2019

Dodatok k zmluve č. 9916344347

17/2019

35,58 EUR Tridsaťpäťeuro päťdesiatosem centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Prochot

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2019

16/2019

15,00 EUR Pätnásť

Jozef Rečlo

Obec Prochot

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2019

15/2019

20,00 EUR Dvadsať

Jozef Rečlo

Obec Prochot

5. 3. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2019

14/2019

20,00 EUR Dvadsať

Jozef Rečlo

Obec Prochot

1. 3. 2019

Nájomná zmluva DS/02/2019

13/2019

10,00 EUR Desať

Jozef Rečlo

Obec Prochot

25. 2. 2019

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera

12/2019

Nula

ESTY s.r.o.

Obec Prochot

20. 2. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-262-02-2015-DO

11/2019

podľa cenníka

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Prochot

18. 2. 2019

Darovacia zmluva 02.2019

10/2019

416,00 EUR štyristošestnáť

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

18. 2. 2019

Darovacia zmluva 01.2019

09/2019

613,47 EUR šesťstotrinásťštyridcaťsedem

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

4. 2. 2019

Zmluva o poskyt. finanč. príspevku č. 1531/2019-M_ODFSS

08/2019

138 528,00 EUR jednostotridsaťosemtisícpäťstodvadsaťosem

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

10. 1. 2019

Nájomná zmluva č. DS/01/2019

07/2019

10,00 EUR desať

Mária Rozembergová

Obec Prochot

10. 1. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2019

06/2019

15,00 EUR Pätnásť

Mária Balážová

Obec Prochot

10. 1. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2019

05/2019

20,00 EUR Dvadsť

Božena Rečlová

Obec Prochot

10. 1. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2019

04/2019

20,00 EUR Dvadsať

Terézia Beňová

Obec Prochot

10. 1. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2019

03/2019

20,00 EUR Dvadsať

Zdeno Rečlo

Obec Prochot

10. 1. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2019

02/2019

20,00 EUR Dvadsať

Mária Rozembergová

Obec Prochot

7. 1. 2019

Zmluva A006-18

01/2019

1 968,00 EUR

Audit consults, s.r.o., M.R. Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.