Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce
  • Ivan Balko, Mgr.
Poslanci Obecného zastupiteľstva Prochot
  • Mariana Ličková
  • Michal Macko, Ing.
  • Daniela Macková, Mgr.
  • Matej Ziman, Ing.

Komisie OZ

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Bc. Ivan Balko                       predseda komisie

Ing. Michal Macko                 člen komisie

Mgr. Daniela Macková           člen komisie

Ing. Matej Ziman                   člen komisie

 

Finančná komisia

Mariana Ličková                    predseda komisie

Daniel Vincenc                      člen komisie

Ing. Emília Rosenbergová      člen komisie

 
Komisia výstavby a správy obecného majetku

Ing. Michal Macko                 predseda komisie

Ladislav Ziman                     člen komisie

Miroslav Rozenberg              člen komisie

Bc. Ivan Balko                       člen komisie

 

Komisia kultúry a športu

Ing. Matej Ziman                    predseda komisie

Katarína Rosenbergová          člen komisie

Tomáš Rosenberg                   člen komisie

Mariana Ličková                     člen komisie

Ing. Michaela Rečlová            člen komisie

 

Komisia sociálna

Mgr.  Daniela Macková          predseda komisie

Mgr.  Lucia  Minková             člen komisie

Mgr.  Monika Balková            člen komisie