Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

 91/2014 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2010-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,32 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.03.2015
 90/2014 Mária Šlosiariková, Žarnovica Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 08/2011-DSS poskytovanie sociálnej služby  10,45 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
 89/2014 Mária Šimková, Žiar nad Hronom Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 05/2011-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,92 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
88/2014 Mária Rozenbergová, Prochot Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 4/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,74 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
87/2014 Anna Ošustová, Prochot Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 9/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,74 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
86/2014 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2013-ZOS poskytovanie sociálnej služby 11,44 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.03.2015
85/2014 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2013-ZOS poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.05.2015
 84/2014 Marcela Latová, Žarnovica Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 15/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,92 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
83/2014 Lenka Kováčová, Bratislava Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,52 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
 82/2014 Anna Kapustová, Trnava Hora Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2014-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.3.2015
81/2014 Emil Holub, Prochot Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2012-ZpS poskytovanie sociálnej služby 11,54 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
80/2014 Mária Čierna, Prochot Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,54 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
 79/2014 Julianna Čierna, Prochot Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,64 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
 78/2014 Gabriela Čabová, Lovčica-Trubín Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 06/2011-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,74 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 nestanovený
 77/2014 Jozef Crcha, Kremnica Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2014-ZSS poskytovanie sociálnej služby 11,34 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.03.2015
 76/2014 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2014-ZSS poskytovanie sociálnej služby 10,25 €/deň 31.12.2014 01.01.2015 31.03.2015
75/2014 Autoservis REVCAR-JANČEK ZMLUVA na vykonávanie činností technika PO vykonávanie činností technika PO 360,00 € 30.12.2014 01.01.2015 31.12.2015
74/2014 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., Prochot Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb zabezpečenie stravovacích služieb 29.12.2014 01.01.2015 31.12.2015
 73/2014 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluvy vecný dar – chladnička a mrazničkou 199,00 €  23.12.2014 24.12.2014 08.01.2015
 72/2014 Stanislav Čierny-MaR, Prochot Dodatok č. 1 k zmluve o dielo rekonštrukcia ZSS-elektroinštalácia 8 217,20 € 18.12.2014 19.12.2014 11.08.2015
71/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k dohode č. 14/27/52A/64 zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 11.12.2014 12.12.2014
 70/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dodatok č.2 k dohode č. 14/27/052/697 zabezpečenie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 08.12.2014 09.12.2014
 69/2014 PEMA Real s.r.o., Žiar nad Hronom Zmluva o dielo výplne stavebných otvorov – okná  610,20 € 02.12.2014 03.12.2014 31.12.2014
 68/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnrj núdzi v platnom znení pomoc v hmotnej núdzi 01.12.2014 02.12.2014
 67/2014 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Zmluva o dielo č. 141201 písomný projekt na podporu rozvoja sociálnych služieb  200,00 € 01.12.2014 02.12.2014 nestanovený
66/2014 MUDr. Ondrej Ulický, Žiar nad Hronom Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti výkon posudkovej činnosti 15,- €/posudok 28.11.2014 29.11.2014 31.12.2015
65/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dodatok č. 1 k dohode č. 14/27/052/674 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb  18.11.2014 19.11.2014
64/2014 Jozef Crcha, Kremnica Darovacia zmluva finančný dar 350,00€  05.11.2014  06.11.2014 21.11.2014
63/2014 IMMES, Lutila Zmluva o poskytovaní verejných služieb sprístupnenie a poskytovanie verejnej elektronickej telekomunikačnej služby „ImmesDATA“ 28,50 €/mes.  01.11.2014  02.11.2014  nestanovený
 62/2014 Ing. Iveta Grolmusová, Prochot Nájomná zmluva nájom nebytových priestorov 124,50 € 30.10.2014 31.10.2014 03.11.2014
61/2014 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Darovacia zmluva finančný dar 1 000,- € 24.10.2014 25.10.2014 09.11.2014
60/2014 Mária Bugárová, Horná Ždaňa Zmluva o poskytovaní sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 10,11 €/deň 20.10.2014 20.10.2014 nestanovaný
 59/2014 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Darovacia zmluva bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu 0,00 € 20.10.2014 21.10.2014 nestanovený
58/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda číslo 14/27/052/674 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 43,50 € 20.10.2014 21.10.2014 31.10.2015
57/2014 Julianna Čierna,Prochot Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,50 €/deň 13.10.2014 14.10.2014 nestanovený
 56/2014 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., Prochot Zmluva o dielo rekonštrukcia časti budovy obecného úradu na zariadenie sociálnych služieb 50 447,60 € 30.09.2014 01.10.2014 31.07.2015
 55/2014 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica Zmluva č. 499/2014/ODDF poskytnutie finančnej dotácie na rok 2014 1 000,- €  26.09.2014  27.09.2014  31.12.2014
 54/2014 Občianske združenie Jesienka, Prochot Darovacia zmluva finančný dar 2 441,61 € 22.09.2014  23.09.2014  08.10.2014
 53/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štianvica Dohoda č. 14/27/52A/64 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby  27,20 €/mes. 19.08.2014 20.08.2015
52/2014 Jozef Crcha, Kremnica Zmluva o poskytovaní sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb  11,20 €/deň 19.08.2014 20.08.2014 nestanovený
51/2014 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Zmluva o dielo číslo: 140801 spracovanie písomného projektu pre poskytnutie finančnej pomoci 250,- € 14.08.2014 15.08.2014 nestanovený
50/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dodatok č.1 k dohode č. 14/27/052/167 poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 22.07.2014 23.07.2014
49/2014 EU PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina Zmluva o dielo číslo: 140709 pracovanie písomného projektu pre poskytnutie finančnej pomoci 350,00 € 16.07.2014 17.07.2014 nestanovený
48/2014 Stanislav Čierny-MaR, Prochot Zmluva o dielo rozšírenie DSS a domova seniorov Jesienka Prochot – Elektroinštalácia 15 785,55 € 11.07.2014 14.07.2014 11.08.2015
47/2014 Jozefa Tretiaková, Hronská Dúbrava Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 08/2011-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,38 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 46/2014 Mária Šlosiariková, Žarnovica Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2010-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,31 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 45/2014 Mária Šimková, Žiar nad Hronom Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2011-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,78 €/deň 30.06.2014  01.07.2014 nestanovený
 44/2014 Mária Rozenbergová, Prochot Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 4/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,60 €/deň 30.06.2014  01.07.2014 nestanovený
 43/2014 Anna Ošustová, Prochot Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 9/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,60 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 42/2014 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2013 poskytovanie sociálnej služby 11,30 €/deň  30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
41/2014 Veronika Minichová, Horná Ždaňa Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2013 poskytovanie sociálnej služby  10,11 €/deň 30.06.2014  01.07.2014 nestanovený
40/2014 Marcela Lattová, Žarnovica Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 15/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  10,78 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 39/2014 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/2010-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,50 €/deň  30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 38/2014 Lenka Kováčová, Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,38 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
 37/2014 Anna Kapustová, Trnava Hora Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2014-DSS poskytovanie sociálnej služby  10,11 €/deň  30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
36/2014 Emil Holub, Prochot Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2012-ZpS poskytovanie sociálnej služby 11,40 €/deň  30.06.2014 01.07.2014  nestanovený
35/2014 Mária Čierna Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 2/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 11,40 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
34/2014 Julianna Čierna, Prochot Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby 10,21 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
33/2014 Gabriela Čabová, Lovčica-Trubín Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby  11,60 €/deň 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený
32/2014 Mária Antalová, Horná Ždaňa Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 5/2009-DSS poskytovanie sociálnej služby  11,50 €/deň 30.06.2014 01.07.2014  nestanovený
31/2014 Jozef Vincenc, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/14 prenájom hrobového miesta 0,00 €  25.06.2014 26.06.2014 nestanovený
30/2014 Jozef Vincenc, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/14 prenájom hrobového miesta 0,00 € 25.06.2014 26.06.2014  nestanovený
 29/2014 Helena Zimanová, Bojnice Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/14 prenájom hrobového miesta 0,00 €  25.06.2014 26.06.2014 nestanovený
28/2014 Jozef Vincenc, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/14 prenájom hrobového miesta 0,00 € 25.06.2014 26.06.2014 nestanovený
27/2014 Marta Dibdiaková, Žarnovica Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/14 prenájom hrobového miesta  0,00 € 25.06.2014 26.06.2014  nestanovený
26/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislav Zmluva o výpožičke bezplatné prenechanie predmetu výpožičky  0,00 € 17.06.2014 18.06.2014 nestanovený
 25/2014 Anna Kapustová, Trnava Hora Darovacia zmluva finančný dar  500,00 € 10.06.2014 11.06.2014 26.06.2014
24/2014 Paulína Murančanová, Horná Ždaňa Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2013 poskytovanie sociálnej služby  11,30 €/deň 02.06.2014 03.06.2014  nestanovený
23/2014 Anna Kapustová, Trnava Hora Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2014-DSS poskytovanie sociálnej služby  10,11 €/deň 02.06.2014 03.06.2014  nestanovený
 22/2014 Zdena Ziglerová, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/14 prenájom hrobového miesta 0,00 € 02.06.2014 03.06.2014 nestanovený
21/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda uzatvorená podľa §10 zák.č. 4174/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi realizácia pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 0,00 € 26.05.2014 27.05.2014 31.12.2014
 20/2014 Ing. arch. Iveta Kavčáková, Banská Bystrica Zmluva o dielo č. 2/2014 vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prochot na roky 2014-2020 850,00 € 05.05.2014 06.05.2014 30.08.2014
19/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na r.2014  č.: MK-685/2014/1.3 dotácia na podporu reaizácie projektu s názvom Prochot v zrkadle času  2 000,00 € 09.04.2014 10.04.2014 31.12.2014
 18/2014 Komunálna poisťovňa a.s., Baanská Bystrica
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  3,25 €  07.04.2014 10.04.2014 30.09.2014
17/2014 Komunálna poisťovňa a.s., Banská Bystrica
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  3,25 €  07.04.2014  08.04.2014 30.09.2014
 16/2014 Komunálna poisťovňa a.s., Banská Bystrica
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 3,25 €  07.04.2014 08.04.2014 30.09.2014
 15/2014 Rudolf Nemec Zmluva o dielo vytvorenie videokazety o Obci Prochot 120,- €  07.04.2014 08.04.2014 30.04.2014
14/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda číslo 14/27/052/167 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 163,00 € 03.04.2014 07.04.2014 30.09.2014
 13/2014 MADE spol s.r.o., Banská Bystrica Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1502/2013 zmena platobných podmienok 560,00 € 31.03.2014 01.04.2014 nestanovený
12/2014 Geodetický a kaografický ústav Bratislava Zmluva č. 598-11-2411/2014 poskytnutie informačného systému katastra nehnuteľností k.ú. Prochot 0,00 € 28.02.2014 01.03.2014 31.03.2015
 11/2014 Knižnica Jána Kollára, Kremnica Dohoda nákup knižného fondu 100,00 € 14.03.2014 15.03.2014 31.12.2014
 10/2015 Geosense SK s.r.o., Košice Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb poskytovanie serviských služieb 350,00 € 28.02.2014 01.03.2014 nestanovený
09/2014 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Obchodná zmluva č. 706200822 dodávka vody z verejného vodovodu 21.2.2014 22.02.2014 nestanovený
08/2014 Audit consults, s.r.o. Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb A 002-14 audit IUZ a KUZ za rok 2013  1 968,00 € 20.02.2014  21.02.2014 30.06.2014
07/2014 Dobrovoľný hasičský zbor Prochot, Prochot Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie 400,00 € 15.02.2014 16.02.2014 31.12.2014
 06/2014 Viliam Pichler, Zvolen Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva kapitola knižnej publikácie „Z cirkevného života“ 300,00 € 05.02.2014 06.02.2014 30.06.2014
05/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 2014/56173 zabezpečnie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb  0,00 € 30.01.2014 01.01.2014 30.03.2014
04/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda č. 14/27/50J/1 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 4 500,00 € 29.01.2014 01.02.2014 30.09.2014
03/2014 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Príloha č. 3 k obchodnej zmluve č.706200822 dodávka vody z verejného vodovodu 27.01.2014 28.01.2014 nestanovený
02/2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.01.2014 15.01.2014 nestanovený
 01/2014 Anton Záhorák, Revúca Zmluva o dielo Vyhotovenie konštrukcie verejného osvetlenia  50,00 € 10.01.2014 11.01.2014 31.01.2014