Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Názov zmluvy

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

 40/2018 Antal Milan Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2018  20,-€  26.07.2018  27.07.2018  neuvedený
 39/2018  Zliechovcová Anna Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2018  20,- €  26.07.2018 27.07.2018  neuvedený
 38/2018  Zliechovcová Anna Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2018  20,- €  26.07.2018  27.07.2018 neuvedený
 37/2018  BBSK, Banská Bystrica poskytnutie finančnej dotácie Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018   1350,- €  11.07.2018  12.07.2018 31.12.2018
 36/2018 MV SR, OÚ Žiar nad Hronom výpožička materiálu civilnej ochrany Zmluva o výpožičke HM štátu (2) 328,62 € 21.06.2018 22.06.2018 doba neurčitá
 35/2018 Daniela Repiská, Žarnovica Nájom hrobového  miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2018  20,- €  12.06.2018  13.06.2018  neuvedený
 34/2018 Daniela Repiská, Žarnovica Nájom hrobového  miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2018  20,- €  12.06.2018  13.06.2018  neuvedený
 33/2018 Jozef Tkáč,Diviacka Nová Ves  Prenájom sály KD  Nájomná zmluva č. KD/04/2018  20,-€  11.06.2018 12.06.2018 12.06.2018
 32/2018 Anton Rozenberg, Prochot  Prenájom sály KD  Nájomná zmluva č.  KD/03/2018  133,20€  08.06.2018 09.06.2018 09.06.2018
 31/2018  Emília Valterová, Prochot  Prenájom Domu smútku  Nájomná zmluva č. DS/03/2018  10,-€ 05.06.2018 06.06.2018  07.06.2018
 30/2018  Občianske združenie Jesienka, Prochot  Darovanie výpoč.techniky Darovacia zmluva č.03/2018 OZ-OP  2187,69  04.06.2018 05.06.2018 neuvedený
 29/2018 Daniela Repiská, Žarnovica  Prenájom Domu smútku  Nájomná zmluva č. DS/04/2018  10,-€  30.05.2018 31.05.2018 31.05.2018
 28/2018  Ministerstvo vnútra SR, Bratislava  Dotácia na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice  Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-00780-003  30 000,-  29.05.2018 29.05.2018 neuvedený
 27/2018  Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica  Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby  Dohoda č. 18/27/52A/83  0,-€  25.05.2018 01.06.2018 30.11.2018
 26/2018 Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica  Príspevok na podporu zamestnanosti  Dohoda č. 18/27/50J/14-NS  5 829,84  28.05.2018 01.06.2018 28.02.2019
 25/2018  Lám Šúri, Banská Hodruša  Prenájom sály KD  Nájomná zmluva č.KD/03/2018  20,-€  23.05.2018 24.05.2018 24.05.2018
 24/2018  Šaliga, s.r.o., Žarnovica  Stavebné úpravy PZ Prochot Zmluva o dielo: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Prochot   48583,21 24.05.2018  26.05.2018  15.11.2018
23/2018 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda Spracovanie osobných údajov Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,- 22.05.2018 23.05.2018 neuvedené
22/2018 Viera Ivanová, Prochot Prenájom Domu smútku Nájomná zmluva č. DS/02/2018 15,-€ 08.05.2018 08.05.2018 09.05.2018
 21/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Poskytnutie dotácie pre DHZ Prochot  Zmluva č. 38 847 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR  3 000,-€  04.05.2018  07.05.2018  neuvedený
 20/2018  Anna Zliechovcová, Prochot  Prenájom Domu smútku  Nájomná zmluva č. DS/01/2018  10,-€  20.04.2018  21.04.2018  21.04.2018
 19/2018  Slovenský pozemkový fond Bratislava Bezplatný prevod pozemkov do vlastníctva obce  Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00302/2018-PKZO-K40010/18.00  0,€  27.03.2018 06.04.2018 neuvedené
 18/2018  Slovenský pozemkový fond Bratislava  Prevod pozemkov do vlastníctva obce  Zmluva o prevode vlastníctva č. 00329/201/-PKZP-K40019/18.00  486,45€  27.03.2018  06.04.2018 neuvedené
 17/2018 Pôdohospodárska platobná agentúra  Poskytnutie nenávratného finanč. príspevku  Zmluva č. 072BB130157  85680,08 €  19.03.2018  20.03.2018  ukončením doby udržateľnosti projektu
 16/2018 osobnyudaj.sk,s.r.o.Košice    Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby ,GDPR  Zmluva č. ZO/2018Z6825  36,-€  13.03.2018  13.03.2018  neuvedený
 15/2018 Šúri Lám,Hodruša Hámre  Prenájom sály KD  Nájomná zmluva č.KD/02/2018  20,-€  07.03.2018 08.03.2018 08.03.2018

 14/2018  Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda  Prevádzka redakčného systému a web stránky  Zmluva o prevádzke web sídla č. SOP-07-1-2018-SK  418,80€  06.03.2018 07.03.2018 neuvedený
 13/2018 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda  Vytvorenie web stránky  Zmluva o  vytvorení web sídla č. SOD-07-1-2018-SK  960,-€  06.03.2018 07.03.2018 neuvedený
 12/2018  Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava  Poskytnutie finan.príspevku pre ZSS Jesienka r. 2018  Zmluva č. 842/2018-M_ORF 106488,- €  13.02.2018  14.02.2018 31.03.2019
 11/2018  Lám Šúri, Hodruša Hámre Prenájom sály KD Nájomná zmluva č.KD-01-2018  20,-€ 29.01.2018 30.01.2018 30.01.2018
 10/2018 Sylvia Zurianová, Hliník nad Hronom Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2018  15,-€  25.01.2018 20.10.2018  neuvedená
 09/2018 Jozef Beňo, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2018  20,-€  25.01.2018  03.06.2018  neuvedená
 08/2018 Mária Petrová Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2018  15,-€  25.01.2018  23.04.2018  neuvedená
 07/2018 Emília Kučerová, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2018  15,-€  25.01.2018 25.03.2018  neuvedená
 06/2018 Emília Kučerová, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2018  15,-€  25.01.2018  25.03.2018  neuvedená
 05/2018 Jana Čavojcová, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2018  20,-€  24.01.2018  29.05.2018  neuvedená
 04/2018 Jana Čavojcová, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2018  20,-€ 24.01.2018  19.03.2018  neuvedená
 03/2018 Božena Reichelová, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta   č. 03/2018 15,- €  24.01.2018  30.01.2018  neuvedená
 02/2018 Pavel Vincenc, Prochot Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č.02/2018  25,-€  24.01.2018  20.10.2018  neuvedená
 01/2018 Ing. Ervín Bellan, Žiar nad Hronom Nájom hrobového miesta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2018 25,- €  24.01.2018  29.01.2018  neuvedená