evidencia zmlúv – rok 2013

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

25/2013 Tyrsig s.r.o., Lieskovec Zmluva o dielo č. PO00009 Bezdrôtový obecný rozhlas – TIBOR 22.03.2013 01.04.2013 31.05.2013
24/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu Odberné miesto – OÚ verejné osvetlenie 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
23/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu Odberné miesto – DSS a DS Jesienka 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
22/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
21/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu Obec Prochot – šatne ihrisko 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
20/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Prochot – štátne ihrisko 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
19/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda  o platbách za odobratú elektrickú energiu Odberné miesto – Obecný úrad chata 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
18/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Odberné miesto – Obecný úrad chata 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
17/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu Odberné miesto – OÚ verejné osvetlenie 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
16/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Odberné miesto – OÚ verejné osvetlenie 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
15/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu Odberné miesto – OÚ Dom smútku 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
14/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Odberné miesto – OÚ Dom smútku 17.01.2013 18.01.2013 31.12.2013
13/2013 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Zmluva č. 31/&52a/2013/NP V-2 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 79,50 € 21.02.2013 01.03.2013 31.05.2013
12/2013 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Zmluva č. 38/§52a/2013/NP V-2 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 238,50 € 26.02.2013 04.03.2013 31.05.2013
11/2013 Stredoslovenská energetika, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Odberné miesto – školská jedáleň 01.03.2013 01.01.2014 31.12.2016
10/2013 TYRSIG s.r.o., Lieskovec Servisná zmluva Pravidelné opravy, výmeny a revízie verejného osvetlenia 4 836 € 22.03.2013 23.03.2013 31.12.2013
09/2013 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 08.04.2013 09.04.2013 nestanovený
08/2013 Repková Anna, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta  Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/13 28.04.2013 29.04.2013 nestanovený
07/2013 Ing. Zdenka Kramplová, Bratislava Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Zostavenie pamätnej knižnej publikácie venovanej k 600. výročiu obce Prochot 1 950 € 14.05.2013 15.05.2013 15.11.2013
06/2013 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 461/2013/UDP Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 1 500 € 16.05.2013 17.05.2013 31.12.2013
05/2013 UNIVERZA PROCHOT, s.r.o., Prochot  Zmluva o dielo Prístrešok s chodníkom pre oddychové aktivity 4193,75€ 24.06.2013 25.06.2013 30.09.2013
04/2013 SimKor s.r.o., Banská Štiavnica Zmluva o dielo Oprava strechy Domu kultúry 47 856 € 25.10.2013 30.10.2013 30.12.2013
03/2013 ÚPSVaR, Banská Štiavnica Dohoda č. 49/§50j/NS 2013 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 3 600 € 04.12.2013 05.12.2013 31.12.2017
02/2013 Audit consults, s.r.o., Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Poskytnutie audítorských služieb 1 647 € nestanovený
 01/2013 Anton Holka  Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 19 500 € 12.12.2013 13.12.2013 nestanovený