evidencia zmlúv – rok 2012

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

25/2012 Mária Šimková, Žiar nad Hronom Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.5/2011 – DSS Poskytovanie sociálnej služby 28. 03. 2012 29. 03. 2012 nestanovený
24/2012 Jozef Čavojec, Mária Čavojcová, Prochot Výpis z uznesenia zastupiteľstva obce Prochot č. 05/2012 Odpredaj pozemkov 2,29 €/m2 28. 03. 2012 29. 03. 2012 nestanovený
23/2012 Šlosiariková Mária, Žarnovica Kalkulačný list č. 4 Úhrada v DSS a Ds Jesienka 307 € mesačne 29. 06. 2012 01. 07. 2012 nestanovený
22/2012 Šimková Mária, Žiar nad hronom Kalkulačný list č. 4 Úhrada v DSS a Ds Jesienka 307 € mesačne 29. 06. 20112 01. 07. 2012 nestanovený
21/2012 Kuzma Anton Kalkulačný list č. 6 Úhrada v DSS a Ds Jesienka 307 € mesačne 29. 06. 2012 01. 07. 2012 nestanovený
20/2012 Mária Čierna, Prochot Kalkulačný list č. 8 Úhrada v DSS a Ds Jesienka 307 € mesačne 29. 06. 2012 01. 07. 2012 nestanovený
19/2012 Kováčová Lenka, Bratislava Kalkulačný list č. 9 Úhrada v DSS a Ds Jesienka 307 € mesačne 29. 06. 2012 01. 07. 2012 nestanovený
18/2012 Jozef Čavojec, Mária Tóthová, Prochot Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti 325,18 € 21. 06. 2012 31. 07. 2012 nestanovený
17/2012 Holubová Emília, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
16/2012 Rečlo Ľudovít, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
15/2012 Rečlová Božena, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
14/2012 Červenáková Veronika, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
13/2012 Holub Emil, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
12/2012 Holub Emil, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
11/2012 Bugárová Valéria, Ing, Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
10/2012 Bugárová Valéria, Ing., Prochot Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/12 Prenájom hrobového miesta 16. 10. 2012 17. 10. 2012 nestanovený
09/2012 Tabita, s.r.o., Štefanov Zmluva o dielo Zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 2 450 € 15. 11. 2012 16. 11. 2012 31. 09. 2013
08/2012 Mária Šlosiariková, Žarnovica Kalkulačný list č. 5 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,08 €/deň 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
07/2012 Mária Šimková, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 5 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,56 €/deň 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
06/2012 Anton Kuzma Kalkulačný list č. 7 Úhrada v DSS a DS Jesienka 11,24 €/deň 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
05/2012 Mária Čierna, Prochot Kalkulačný list č. 9 Úhrada v DSS a DS Jesienka 11,14 €/deň 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
04/2012 Lenka Kováčová, Bratislava Kalkulačný list č. 10 Úhrada v DSS a DS Jesienka 11,12 €/deň 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
03/2012 Mária Čierna, Prochot Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.2/2009 – DSS Poskytovanie sociálnej služby 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
02/2012 Lenka Kováčová, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.14/2009 – DSS Poskytovanie sociálnej služby 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený
01/2012 Mária Šlosiková, Žarnovica Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.08/2011 – DSS Poskytovanie sociálnej služby 31. 12. 2012 01. 01. 2013 nestanovený