evidencia zmlúv – rok 2011  

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

21/2011 Čierna Mária, Prochot Kalkulačný list č. 5 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes. 01. 01. 2011 02. 01. 2011 nestanovený
20/2011 Kuzma Anton Kalkulačný list č. 3 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 € / mes. 01. 01. 2011 02. 01. 2011 nestanovený
19/2011 Šimková Mária, Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 05/201 Poskytnutie sociálnej služby 07. 04. 2011 08. 04. 2011 nestanovený
18/2011 Droppová Ružena Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Platenie úhrady za sociálnu službu 07. 04. 2011 08. 04. 2011 nestanovený
17/2011 Šimková Mária, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 1 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes 07. 04. 2011 08. 04. 2011 nestanovený
16/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Kalkulačný list č. 1 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes. 26. 05. 2011 27. 05. 2011 nestanovený
15/2011 Dagmar Beérová Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Platenie úhrady za sociálnu službu 26. 05. 2011 27. 05. 2011 nestanovený
14/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Zmluva o poskytnutí sociálnej služby č. 08/2011-DSS  Poskytovanie sociálnej služby 26. 05. 2011 27. 05. 2011 nestanovený
13/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Dodatok č. 1 k zmluve č. 08/2011 – DSS Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 26. 05. 2011 27. 05. 2011 nestanovený
12/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Dodatok č. 2 k zmluve č. 08/2011 – DSS  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 28. 06. 2011 29. 06. 2011 nestanovený
11/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Kalkulačný list č. 2 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes. 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
10/2011 Kováčová Lenka, Bratislava Kalkulačný list č. 7 Úhrada v DSS a DS Jesienka 17,58 €/ deň 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
09/2011 Šimková Mária, Žiar nad Hronom Dodatok č.1 k zmluve č. 5/2011-DSS Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
08/2011 Čierna Mária, Prochot Kalkulačný list č. 6 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,11 €/ deň 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
07/2011 Kuzma Anton Kalkulačný list č. 4 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,11 €/ deň 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
06/2011 Šimková Mária, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 2 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,11 €/ deň 29. 06. 2011 30. 06. 2011 nestanovený
05/2011 Čierna Mária, Prochot Kalkulačný list č. 7 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,11 €/ deň 29. 12. 2011 30. 12. 2011 nestanovený
04/2011 Kuzma Anton Kalkulačný list č. 5 Úhrada v DSS a DS Jesienka 10,11 €/ deň 29. 12. 2011 30. 12. 2011 nestanovený
03/2011 Kováčová Lenka, Bratislava Kalkulačný list č. 8 Úhrada v DSS a DS Jesienka 534 € / mes. 29. 12. 2011 30. 12. 2011 nestanovený
02/2011 Šlosiariková Mária, Žarnovica Kalkulačný list č. 3 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes. 29. 12. 2011 30. 12. 2011 nestanovený
01/2011 Šimková Mária, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 3 Úhrada v DSS a DS Jesienka 307 €/ mes. 29. 12. 2011 30. 12. 2011 nestanovený