evidencia zmlúv – rok 2010

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena s DPH

Dátum podpisu

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

11/2010 Kováčová Lenka, Bratislava Kalkulačný list č. 4 Úhrada v DSS a DS Jesienka 9,65 €/deň 31. 03. 2010 01. 04. 2010 nestanovený
10/2010 Lenka Kováčová, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve č. 14/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 01. 04. 2010 02. 04. 2010 nestanovený
09/2010 Mária Čierna, Prochot Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2009-DSS Poskytovanie sociálnej služby 01. 04. 2010 02. 04. 2010 nestanovený
08/2010 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Zmluva č. 28/2010-DSS Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb 28. 05. 2010 29. 05. 2010 nestanovený
 07/2010 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 1 Úhrada v DSS a DS Jesienka 9,65 €/deň 28. 05. 2010 29. 05. 2010 nestanovený
06/2010 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k zmluve č. 28/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 07. 06. 2010 08. 06. 2010 nestanovený
05/2010 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Kalkulačný list č. 2 Úhrada v DSS a DS Jesienka 9,65 €/deň 30. 06. 2010  01. 07. 2010 nestanovený
04/2010 Mária Čierna, Prochot Kalkulačný list č. 4 Úhrada v DSS a DS Jesienka 289,50 € 30. 06. 2010 01. 07. 2010 nestanovený
03/2010 Lenka Kováčová, Bratislava Kalkulačný list č. 5 Úhrada v DSS a DS Jesienka 9,65 €/deň 30. 06. 2010 01. 07. 2010 nestanovený
02/2010 Anton Kuzma, Žiar nad Hronom Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/2010-DSS Poskytovanie sociálnej služby 30. 08. 2010 01. 09. 2010 nestanovený
01/2010 Lenka Kováčová, Bratislava Kalkulačný list č. 6 Úhrada v DSS a DS Jesienka 534 €/mesiac 29. 12. 2010 30. 12. 2010 nestanovený