Leto v obci

Obec  Prochot Vás, Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov pozýva na kultúrne podujatie pod názvom: Leto v obci KEDY: 30.6.2018 KDE: areál futbalového ihriska Prochot PROGRAM: 10:00 sv. omša za občanov obce 11:00...

Fašiangová veselica

plagát fašiangy 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení elektriny 7.2.2018

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom...

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Prochot vo voľbách do orgánov BBSK konaných dňa...

Hlasovanie za projekt: „Záhrada oddychu“

Naša obec sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásil Supermarket Tesco. Do finále sa dostal náš projekt "Záhrada oddychu" spolu s ďalšími dvomi účastníkmi. Náš...

Hodnotiaca správa

  Hodnotiaca správa k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“ Obec Prochot dňa 08.07.2017 pripravila podujatie pod názvom „Leto v obci“. Toto podujatie ...

Leto v obci

Obec Prochot Vás a Vašich rodinných príslušníkov srdečne pozýva na podujatie pod názvom Leto v obci dňa 08.07.2017 v areáli futbalového ihriska s nasledovným...

Mikulášske trhy 2016

Obecný úrad Prochot Vás všetkých srdečne pozýva na Mikulášske trhy 2016, ktoré sa uskutočnia dňa 3.12.2016 so začiatkom o 16 hod. v areáli Kultúrneho...

Poďakovanie

Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného...

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do...

Pozvánka na podujatie Deň obce

Obec Prochot Vás a Vašich rodinných príslušníkov srdečne pozýva v sobotu 2. júla 2016  na podujatie Deň obce, ktoré sa uskutoční v areáli futbalového...

Návrh VZN č. 01/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína...