Obsah

Predstavenie obce

Obec Prochot je podhorská obec ležiaca na východných svahoch pohoria Vtáčnik, v západnej časti okresu Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji.

Je to obec bez hmotných bohatstiev, ale plná prírodných krás, ktorej najväčším bohatstvom a potenciálom vždy boli, sú a budú jej obyvatelia. Ľudia s bohatými skúsenosťami, morálkou, tvorivosťou, zocelení prácou a životnou múdrosťou, ktorá ich naučila pohostinnosti a úprimnosti.

O geografickom položení obce Prochot najvýstižnejšie hovorí príslovie: Z Prochota sa musí aj žobrák vrátiť. Obec totiž leží v doline uzavretej z troch strán vencom pohoria Vtáčnik. Najbližšie položená obec od Prochota je Horná Ždaňa vzdialená 6km. Od Hornej Ždani na severovýchod leží obec Horná Trnávka a ešte severnejšie Prestavlky. Ďalšia obec východne od Prochota je Lovčica Trubín. Od západu je susedom obec Kľak. Na severozápade hraničí Prochot s Nitrianskym krajom a okresom Prievidza. Hranice obce tejto oblasti sú teda zároveň hranicami okresu a kraja.

Klimaticky sa oblasť Vtáčnika vyznačuje chladnou a studenou zimou. Priemerná ročná teplota je okolo 8 stupňov celzia. Výškovo sa obec Prochot nachádza vo výške 497m.n.m. Rozloha katastra obce je 1851 ha. Územie obce má mierne kopcovitý terén v okrajových častiach s malými miestnymi prevýšeniami, okolo obce sa nachádzajú polia, lesy a kopcovitý terén. Cesta z okresného mesta Žiar nad Hronom vedie cez Hliník nad Hronom, Dolnú Ždaňu, a Hornú Ždaňu.

 

Obec Prochot si vytvorila do budúcnosti nasledovnú víziu svojho rozvoja:

 • Občania obce žijúv podhorskom prostredí, obklopení z troch strán lesmi ako aj poliami, lúkami, na ktorých sa pasú ovce a hovädzí dobytok, v lesoch  je plno zveri.
 • Obec je čistá, upravená, plnázelene a pôvodné domy sú zrekonštruované.
 • Z obce vedie prekrásna turistická trasa na pohorie Vtáčnik vo výške 1396 m.n.m., ktorá  láka do obce mnoho turistov  a s nimi aj značný príjem.
 • V obci sú obnovené historické pamiatky ako kostol zasvätený sv. Matúšovi a pamätník symbolizujúci vypálenie obce v 2. svetovej vojne.
 • Cez obec preteká potok s pôvodným korytom  s čistou vodou.
 • Všetci ľudia v produktívnom veku pracujú ako zamestnanci alebo ako samostatní podnikatelia a majú dostatok peňazí.
 • Autobusová doprava pravidelne zabezpečuje prepravu občanov do zamestnania, žiakov a študentov do škôl.
 • Miestna Materská škola je plná detí predškolského veku.
 • Osamelo žijúci občania majú možnosť ubytovať sa v Dome sociálnych služieb.
 • Každý rodinný dom má možnosť napojenia sa na elektrické kúrenie, plynové kúrenie, pitnú vodu.
 • V obci je vybudovaná kanalizácia s ČOV.
 • Sme obcou, kde sa občania dobre cítia a majú vytvorené dobré fungujúce medziľudské vzťahy.
 • V obci sú opravené komunikácie, ktoré zabezpečujú bezpečnú premávku.
 • V obci sú vybudované letné a zimné športové areály a oddychové zóny s možnosťou  využitia športu a oddychu pre všetky generácie.
 • V obci je rozvinutá sieť služieb: ubytovacie, stravovacie, nákladná a osobná doprava, autoklampiarstvo a ďalšie.
 • Kultúrno – spoločenské vyžitie v pekne upravenom kultúrnom dome.

 

Obec Prochot

IČO
00320960
DIČ
2020529764

Kontaktné spojenie

Správy

20.03.2019

Ponuka služby-čistiareň peria

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt...

Detail

19.03.2019

Zápis detí do prvého ročníka v šk.roku 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ SNP v Hornej Ždani pozýva predškolákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. Zápis sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 od 13:00 do 16:00 hod. v budove ZŠ. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a deti s odloženou školskou dochádzkou. Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zápisný lístok.

Detail

18.03.2019

Oznam o prerušení elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilina oznamuje odberateľom, že dňa 22.3.2019 bude v čase od 7:30 do 16:30 prerušená el. energia z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Slovenská distribučná, a.s Žilina. Elektrina bude prerušená od kultúrneho domu až po horný koniec obce. Podrobný rozpis súpisných čísel, ktorých sa prerušenie bude týkať nájdete v priloženej tabuľke.

Detail

18.03.2019

Oznam o prerušení elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilina oznamuje odberateľom, že dňa 21.3.2019 bude v čase od 7:30 do 16:30 prerušená el. energia z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Slovenská distribučná, a.s Žilina.Prerušenie sa bude týkať časti obce Kopanica a dolný koniec po kultúrny dom. Podrobný rozpis súpisných čísel, ktorých sa prerušenie bude týkať nájdete v priloženej tabuľke.

Detail

13.03.2019

Oznam záujemcom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Oznamujeme záujemcom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, že príprava uchádzačov na prijímacie skúšky bude prebiehať v termíne od 18.03. 2019 do 22.03.2019

Detail