AKTUALITY

0 104
Obec Prochot v roku 2014 vydala pod názvom „Prochot v zrkadle času“ prvé vydanie monografie o obci Prochot. Hlavnou motiváciou pre vydanie tejto publikácie bolo vydanie uceleného...

0 419
Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do...

0 432
Obec Prochot Vás a Vašich rodinných príslušníkov srdečne pozýva v sobotu 2. júla 2016  na podujatie Deň obce, ktoré sa uskutoční v areáli futbalového...

0 273
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prochot Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína...
video

0 1102
Pompézny ples v Prochote...

0 818
Kultúrna komisia obce Prochot Vás srdečne pozýva na tradičné fašiangové veselenie, ktorá sa uskutoční už túto sobotu dňa 6.februára. Zabávať Vás bude naša kapela...

0 528
Žiadame všetkých poplatníkov o vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na Obecný úrad Prochot najneskôr do 08.01.2015. Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016

0 790
Rada Materskej školy v Prochote Vás všetkých pozýva na Štefanskú zábavu dňa 26.12.2015 so začiatkom o 21.00 hod. Zabávať nás bude hudobná skupina SING. Svojou účasťou...