Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

zss jesienka

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získan z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v obci. ĎAKUJEME :)

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. Viac na: organizacie/oz-jesienka-1/2-z-dane/

ĎAKUJEME :)

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

O nás

Zámerom ZSS Jesienka pri formulácii poslania bola snaha využiť všetky dostupné prostriedky a nástroje na zlepšenie kvality života tej skupiny občanov, ktorej služby poskytuje.

Manažment jasne zadefinoval víziu ZSS Jesienka:
“MAŤ KOMFORT, SÚKROMIE, STAROSTLIVOSŤ A NEBYŤ OPUSTENÝ”

Preto sme naše služby založili na ľudskosti, vľúdnosti, trpezlivosti a aby boli odborné a bezpečné. Usilujeme sa o to, aby poskytované služby čo v najväčšej možnej miere rešpektovali priania a potreby klienta. Podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života napriek fyzickým a psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom. Našou snahou je umožniť klientovi zachovať si doterajší spôsob života, aby mohol byť naďalej súčasťou spoločnosti, podporujeme styk s rodinou, deťmi, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi.

Predstavenie prevádzky

Zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb Jesienka je obec Prochot, štatutárnym orgánom je starosta obce a o obecných záležitostiach rozhoduje 5 členné obecné zastupiteľstvo. V zariadení sa poskytuje celoročná pobytová služba 26 klientom, ktorí sú umiestnení na 2 poschodiach. Celé zariadenie je bezbariérové.

Izby sa v našom zariadení delia na tri typy. Sú jednoposteľové, dvojposteľové a trojposteľové, majú štandardné vybavenie. Naši klienti majú možnosť upraviť si vybavenie izieb vlastným hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými predmetmi. Izby disponujú vlastným balkónom, každá je vybavená kúpeľňou so sociálnym zariadením a signalizačným zariadením.

Priestory určené pre aktivity klientov sú umiestnené v srdci zariadenia. Slúžia hlavne ako jedáleň, priestory pre terapie, skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia, pre oddych klientov a ako knižnica.

Personál

Kvalitnú všestrannú opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje tím 12 zamestnancov.

  • Riaditeľka
  • Sociálna pracovníčka
  • Zdravotní asistenti
  • Opatrovateľky
  • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
  • Upratovačky
  • Údržbár

Kontakty

Tel: 0915 657 674
Email: jesienka.prochot@gmail.com