Obsah

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39

Základné identifikačné údaje  zariadenia

Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Prochot č. 39 nemá právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Obec  Prochot. Nachádza sa na 1 podlaží viacúčelovej budovy obce Prochot.

Predpis úhrad na čiastočnú úhradu nákladov na stravu detí vo výdajnej školskej jedálni a poplatku za pobyt v materskej škole za obdobie:

Zoznam zamestnancov

Zoznam zamestnancov spoločnosti UNIVERZA PROCHOT, s.r.o.

  • Ing. Martina Rozenbergová – prevádzkový manažér
  • Jana Bugárová – kuchárka
  • Jana Rozenbergová – kuchárka
  • Mária Petrová – kuchárka

 

Prihláška na stravovanie

Jedálny lístok MŠ

2018

JL MŠ 17.09.2018-21.09.2018

JL MŠ 17.09.2018 - 21.09.2018.pdf

JL MŠ 10.09.2018-14.09.2018

JL MŠ 10.09.2018 - 14.09.2018.pdf

Stránka

  • 1