Obsah

Starosta obce Prochot

Ing. Martina Rozenbergová

 

S peniazmi a bez nich

Stáročná pravda hovorí, že šťastie si za peniaze nekúpiš. V podmienkach samosprávy to však nie je celkom tak. Sú obce bohaté, ktorých občania vôbec nie sú nešťastní ba naopak majú dôvod byť spokojní, lebo obec v ktorej žijú napreduje a rozvíja sa, majú v nej zabezpečené všetky životné potreby  a úroveň života v takejto obci je vysoká. Naopak sú obce menej bohaté, pre ktoré platí : čím menej peňazí máš, tým lepšie musíš vedieť gazdovať aby potreby tvojich občanov boli zabezpečené. A tak, v dnešnom svete  trhového mechanizmu neustále viac a viac skloňujeme slovo peniaze a cesta za získaním financií sa pre nás stáva nevyhnutnou súčasťou života. Je na nej potrebné vynaložiť veľa síl a úsilia a veľakrát sa stane, že napriek tomu nemá úspešný koniec a  Vaša snaha bola zbytočná, lebo prisľúbené  financie nakoniec nedostanete. A tak sa ocitáte znovu na začiatku ďalšej novej cesty, koniec ktorej je rovnako neurčitý. Netreba sa však poddať a s novým dňom, či rokom treba zabudnúť na neúspechy minulé, znovu vstať a hľadať nové možnosti získania financií pre ciele samosprávy.