Obsah

Stavebná agenda

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením

zh_zspjd1_ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_zmene_stavby_pred_dokoncenim.doc

Stránka

  • 1