Obsah

Stavebná agenda

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie odstránenia stavby (tlačivo)
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

 

Vybavuje:

Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 84

Bc. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa rozpočtových nákladov

 

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

zh_os1_ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc

Stránka

  • 1