Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce
  • Ivan Balko, Mgr.
Poslanci Obecného zastupiteľstva Prochot
  • Mariana Ličková
  • Michal Macko, Ing.
  • Daniela Macková, Mgr.
  • Matej Ziman, Ing.

Komisia kultúry a športu

Organizačné zaradenie

Obec Prochot > Obecné zastupiteľstvo