Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2021

28/2021

15,00 EUR Päťnásťeur

Jarmila Hajdoniová

Obec Prochot

09.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2021

27/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ing. Michal Ziman

Obec Prochot

30.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

26/2021

28,00 EUR Dvadsaťosemeur za 60 l nádobu

EKORECYKLING Slovensko

Obec Prochot

30.06.2021

Zmluva o dielo č. 21017 Rekonštrukcia strechy domu kultúry v obci Prochot

25/2021

112 916,50 EUR Jedenstodvanásťdeväťstošestnásť, 50/100

Šaliga s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

29.06.2021

Dohoda č. 21/27/054/75

24/2021

7 517,46 EUR Sedemtisícpäťstosedemnásťeuro 46/100

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

31.05.2021

Zmluva č. 356/2021/ODDDO

23/2021

2 200,00 EUR Dvetisícdvestoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

18.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2021

22/2021

20,00 EUR

Vít Oboňa

Obec Prochot

18.05.2021

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1502/2013

21/2021

800,00 EUR Osemstoeuro

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

17.05.2021

Zmluva č. 321 0732

20/2021

3 000,00 EUR Tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Prochot

16.04.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2021

11 000,00 EUR Jedenásťtisíceuro

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Prochot

16.04.2021

Nájomná zmluva č. DS/06/2021

18/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Jana Grežová

Obec Prochot

31.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2021

17/2021

15,00 EUR Pätnásť

Jolana Macková

Obec Prochot

31.03.2021

Nájomná zmluva č. DS/05/2021

16/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Stanislava Marcineková

Obec Prochot

15.03.2021

Nájomná zmluva č. DS/04/2021

15/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ľubomír Vincenc

Obec Prochot

15.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve

14/2021

Nula euro

SR-Štatistický úrad SR

Obec Prochot

22.02.2021

Nájomná zmluva č. DS/03/2021

13/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Marta Vincencová

Obec Prochot

22.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2021

12/2021

15,00 EUR Pätnásť

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.03/2021

11/2021

20,00 EUR Dvadsať

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2021

10/2021

15,00 EUR Pätnásť

Mgr. Katarína Tóthová

Obec Prochot

22.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2021

09/2021

20,00 EUR Dvadsať

Marta Vincencová

Obec Prochot

16.02.2021

Nájomná zmluva č. DS/02/2119

08/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Alžbeta Beňová

Obec Prochot

08.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

07/2021

14,00 EUR Štrnásťeuro

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

03.02.2021

Zmluva o poskyt. fin.príspevku ZSS r.2021

06/2021

185 484,00 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisícštyristoosemdesiatštyri

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

02.02.2021

Nájomná zmluva č. DS/01/2021

05/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ivan Holub

Obec Prochot

23.01.2021

Poistná zmluva

04/2021

80,00 EUR Osemdesiateuro

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: