Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2021

Kúpna zmluva

47/2021

37,46 EUR Tridsaťsedemeuro 46/100

Predávajúci

Obec Prochot

18.10.2021

Zmluva č. DS/08/2021 o prenájme DS

46/2021

10,00 EUR Desaťeuro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18.10.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 18/2021

45/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

18.10.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.17/2021

44/2021

Nula euro

Ing. Jozef Rozemberg

Obec Prochot

01.10.2021

Zmluva o právnej pomoci

43/2021

332,97 EUR Tristotridsaťdveeuro 97/100

JUDr.Ľudmila Petrušová,advokátka

Obec Prochot

01.10.2021

Zmluva o právnej pomoci

42/2021

700,00 EUR Sedemstoeuro

JUDr.Ľudmila Petrušová,advokátka

Obec Prochot

01.10.2021

Zmluva o právnej pomoci

41/2021

220,00 EUR Dvestodvadsaťeuro

JUDr.Ľudmila Petrušová,advokátka

Obec Prochot

01.10.2021

Nájomná zmluva č. KD/05/2021

40/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Tomáš Jančok

Obec Prochot

24.09.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.14/2021

39/2021

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Mária Zaťovičová

Obec Prochot

24.09.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č.15/2021

38/2021

Nula euro

Mária Rosenbergová

Obec Prochot

24.09.2021

Zmluva o nájme hrob. miesta č. 16/2021

37/2021

Nula euro

Vít Oboňa

Obec Prochot

24.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2021

36/2021

15,00 EUR Pätnásťeuro

Lucia Minková, Mgr.

Obec Prochot

09.09.2021

Nájomná zmluva č. KD/04/2021

35/2021

100,00 EUR Jednostoeuro

Róbert Búci

Obec Prochot

08.09.2021

Príkazná zmluva č. 300512021

34/2021

Nula euro

Obec Radobica

Obec Prochot

08.09.2021

Mandátna zmluva č. 1000682021

33/2021

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosemeuro

CEVEO, s.r.o.

Obec Prochot

30.08.2021

Zmluva o dielo

32/2021

680,00 EUR Šesťstoosemdesiat eur

Fa Lenický

Obec Prochot

20.08.2021

Kúpna zmluva

31/2021

760,00 EUR Sedemstošesťdesiateuro

Ing.Alexandra Tkáčová

Obec Prochot

12.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej.služieb

30/2021

37,58 EUR Tridsaťsedemeuro 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

12.08.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29/2021

45,59 EUR Štyridsaťpäťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

09.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2021

28/2021

15,00 EUR Päťnásťeur

Jarmila Hajdoniová

Obec Prochot

09.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2021

27/2021

20,00 EUR Dvadsaťeur

Ing. Michal Ziman

Obec Prochot

30.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

26/2021

28,00 EUR Dvadsaťosemeur za 60 l nádobu

EKORECYKLING Slovensko

Obec Prochot

30.06.2021

Zmluva o dielo č. 21017 Rekonštrukcia strechy domu kultúry v obci Prochot

25/2021

112 916,50 EUR Jedenstodvanásťdeväťstošestnásť, 50/100

Šaliga s.r.o., A. Sládkoviča 820/25, 96681 Žarnovica

Obec Prochot

29.06.2021

Dohoda č. 21/27/054/75

24/2021

7 517,46 EUR Sedemtisícpäťstosedemnásťeuro 46/100

Úrad práce, soc. vecí a rod. SR, Banská Štiavnica

Obec Prochot

31.05.2021

Zmluva č. 356/2021/ODDDO

23/2021

2 200,00 EUR Dvetisícdvestoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: