Menu
Obec Prochot
obecProchot

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Prochot

Obec Prochot v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Prochot z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom zámeny je časť nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 454 o výmere 44m2vyznačená ako zastavaná plocha, ktorého vlastníkom je Obec Prochot, identifikovaná Geometrickým plánom č. 33334501-018/2014 pre  Ing. Štefana Havaja a manželku Emíliu Havajovú obaja bytom Topolianska 5070/10 Bratislava – Vrakuňa, za parc. č. CKN 446/3 druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2, ktorého vlastníkom je  Ing. Štefan Havaj. Vzhľadom na to, že rozdiel výmery zamieňajúcich nehnuteľností je 10m2 obec Prochot je povinný zaplatiť Ing. Štefanovi Havajovi doplatok vo výške 16,60€ z titulu rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností..

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:  Časť pozemku parc. č. CKN 454/3 o výmere 44 m2 (Diel 11 podľa Geometrického plánu) prevádzaná do vlastníctva Ing. Štefana Havaja a manželky Emílii Havajovej je užívaná Ing. Štefanom Havajom, a nie na účely miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na pôvodnej parcele parc. č. CKN 454 vo vlastníctve Obce Prochot. Výlučne Ing. Štefan Havaj s manželkou  môže predmetný Diel 11účelne využiť. Zároveň, časť pozemku parc. č. CKN 446/3 o výmere 54m2 (Diel 5 podľa Geometrického plánu) sa po jej prevode do vlastníctva Obce Prochot v dôsledku uvedenej zámeny za Diel 11 stane súčasťou miestnej komunikácie a bude užívaná vo verejnom záujme.

 

 

Zámer a spôsob zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva obce Prochot na rokovaní dňa 31.03.2015, uznesenie č. 05/2015.

Dátum vloženia: 13. 5. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 2. 2022 10:56
Autor:

Život v obci

Sviatok

Meniny má Kornel, Valerián

Kalendár vývozu 2022

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
1
3 4

Geoportál

geoportal

Aktuálne počasie

dnes, sobota 26. 11. 2022
zamračené 5 °C -1 °C
nedeľa 27. 11. sneženie 3/1 °C