Obsah

Urbár

Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu.

urbardohoda.doc

Protokol o priebehu hraníc vydávaných nehnuteľností a z fyzického odovzdania.

fyzicke-odovzdanie-prochot.doc

Mapa obhospodarovaného majetku UPS obce Prochot.

Mapa-obhospodarovaného-majetku-UPS-obce-Prochot.pdf

Prehľad obhospodarovaného majetku.

obhospodarovanymajetok.pdf

Stanovy.

stanovy.doc

Zmluva o založení Urbárskeho pozemkového spoločenstva obce Prochot

zmluva-o-zalozeni-spolocenstva-prochot.doc

Stránka

  • 1