Obsah

logo

Kontakt

Tel: 0915 657 674
Email: jesienka.prochot@gmail.com

           riaditeljesienka.prochot@gmail.com

O nás

Občianske združenie Jesienka je dobrovoľnou organizáciou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené za účelom podpory starostlivosti a práce so starými a postihnutými dospelými ľuďmi. Ide o apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na dosahovaní jeho cieľov. Združenie je založené na dobu neurčitú. Činnosť organizácie je nezisková, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

Občianske združenie „Jesienka“ Prochot bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-33738 zo dňa 30.04.2009.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktorú sú prístupné verejnosti na požiadanie u predsedu združenia v sídle občianskeho združenia.

Motto: Pomáhame všetkým, ktorí sú znevýhodnení.....

Výročné správy

Výročná správa 2020

Výročná správa 2020.pdf

Výročná správa 2019

Výročná správa 2019.pdf

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018.pdf

Výročná správa 2017

Výročná-správa-2017.pdf

Výročná správa 2016

Výročná-správa-2016.pdf

Výročná správa 2015

Výročná-správa-2015.pdf

Výročná správa 2014

Výročná-správa-2014.pdf

Plán aktivít

Plán aktivít 2021

Plán aktivít 2021.pdf

Plán aktivít 2020

Plán aktivít 2020.pdf

Plán aktivít 2019

Plán aktivít 2019.pdf

Plán aktivít 2018

Plán-aktivít-2018.doc

Plán aktivít 2017

Plán-aktivít-2017.pdf

Plán aktivít 2016

Plán-aktivít-2016.pdf

Plán aktivít 2015

Plán-aktivít-2015.pdf

Tlačivá a dokumenty

Zákon č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

zakon_o_zdruzovani_obcanov.pdf

Stanovy OZ Jesienka

Stanovy OZ Jesienka.pdf

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia 2%dane FO

V2Pv18-poucenie.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Vyhlásenie.pdf

Stránka

  • 1