Obsah

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1

Typ: ostatné
Obec Prochot ako obstarávateľ Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že v dňoch od 15.07.2016 do 15.08.2016 sa v súlade s ustanovením § 22 a 31 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) uskutoční prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1.

Návrh Územného plánu obce Prochot, Zmeny a doplnky č.1 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Prochote ako aj na Okresnom úrade odbor výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici. Taktiež je zverejnený na internetovej stránke obce www.prochot.eu

Záujemcovia môžu do dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k návrhu územnoplánovacej dokumentácie svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné na obecný úrad doručiť písomne, najneskôr do 15.08.2016.

Oznam 15.07.2016-15.08.2016 – celé znenie

Územný plán obce Prochot, Zmeny a doplnky č. 1


Prílohy

Vytvorené: 26. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2018 22:11
Autor: