Obsah

Hodnotiaca správa

Typ: ostatné
k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“

Obec Prochot dňa 08.07.2017 pripravila podujatie pod názvom „Leto v obci“. Toto podujatie  bolo podporené dotáciou v sume 2000,00€  na základe VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č.25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov a zrealizované podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

Cieľom podujatia bolo pripraviť pre občanov obce a ich rodín, ako aj návštevníkov bohatý kultúrny a športový deň s priblížením miestnych zvykov. Podujatie bolo spestrené ukážkami ľudových remesiel a predvedením hasičskej techniky .Počas celého dňa vystupovala folklórna skupina Borievka, deti MŠ, CVČ a pre zábavu hrala miestna hudobná skupina.  Počas dňa sa podávali tradičné kuchárske špeciality.  Celý priebeh podujatia bol realizovaný na futbalovom ihrisku a  bol výnimočný aj v tom, že práve na takýchto stretnutiach sa buduje súdržnosť a sociálne väzby medzi občanmi, ktoré v dnešnej dobe tak chýbajú .Čo je ešte  dôležité, že tu vznikajú nové priateľstvá, zabúdajú sa, a odpúšťajú staré krivdy medzi občanmi , ľudia sa medzi sebou porozprávajú, oddýchnu i  a zabavia sa.

Podujatie pod názvom „Leto v obci“, ktoré podporil Banskobystrický samosprávny kraj,  malo svoje čaro hlavne v tom, že to bolo stretnutie občanov obce ako jednej veľkej rodiny,  na ktorom sa zabúda na starosti a prácu.

Obecné zastupiteľstvo ďakuje BBSK za poskytnutú finančnú podporu.

 

Darina Gajdošová

starostka obce

 


Príloha

Vytvorené: 26. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2018 20:07
Autor: