Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.07.2020

Nájomná zmluva č. KD/06/2020

27/2020

20,00 EUR Dvadsať euro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24.07.2020

Kúpno-predajná zmluva

26/2020

5 000,00 EUR Päťtisíceuro

Ing. Milada Holá

Obec Prochot

23.07.2020

Darovacia zmluva č. 01/2020 OZ-OP

25/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc euro

Občianske združenie Jesienka, Prochot

Obec Prochot

14.07.2020

Nájomná zmluva č. DS 04/2020

24/2020

10,00 EUR Desať euro

Anna Kasanová

Obec Prochot

13.07.2020

Nájomná zmluva HM č. 5/2020

23/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť euro

Anna Kasanová

Obec Prochot

26.06.2020

Nájomná zmluva č. DS/03/2020

22/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Juraj Rečlo

Obec Prochot

12.06.2020

Rámcová zmluva č. 01/2020 o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci

21/2020

30,00 EUR Tridsať

OZ Túlavá labka

Obec Prochot

10.06.2020

Zmluva o dielo č. 02/2020

20/2020

3 370,00 EUR Tritisíctristosedemdesiateuro

Mateusz Bieniek - Arbor-Jobs

Obec Prochot

01.06.2020

Nájomná zmluva č. KD/05/2020

19/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

28.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2020

18/2020

20,00 EUR Dvadsať

Emília Rozenbergová

Obec Prochot

19.05.2020

Nájomná zmluva č. DS/02/2020

17/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Ľubica Macková

Obec Prochot

18.05.2020

Nájomná zmluva č. DS/01/2020

16/2020

10,00 EUR Desaťeuro

Marta macková

Obec Prochot

04.05.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

15/2020

Neuvedené

Daniel Vincenc

Obec Prochot

22.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2020

14/2020

15,00 EUR Pätnásť

Čierna Anna

Obec Prochot

04.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2020

13/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

Ing. Ervín Bellan, Žiar nad Hronom

Obec Prochot

01.04.2020

Zmluva č. 320 1020

12/2020

3 000,00 EUR tritisíceuro

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Prochot

27.03.2020

Darovacia zmluva č. 01/2020 SP-OP

11/2020

400,00 EUR Štyristoeur

Branislav Ševčík

Obec Prochot

05.03.2020

Kúpna zmluva

10/02020

2 320,00 EUR Dvetisíctristodvadsaťeur

Čavojec Štefan a manž.

Obec Prochot

03.03.2020

Kúpna zmluva

9/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem euro

Michalka Juraj, Bc.

Obec Prochot

29.02.2020

Nájomná zmluva č. KD/04/2020

8/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

24.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2020

07/2020

15,00 EUR Pätnásť

Čierny Tibor

Čierny Tibor

21.02.2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

6/2020

1 950,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiateuro

Mateusz Bieniek - Arbor-Jobs

Obec Prochot

10.02.2020

Nájomná zmluva č. KD/03/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

04.02.2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 1486/2020-M_ODFSS

4/2020

159 744,00 EUR Jednostopäťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsaťštyrieuro

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

23.01.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

3/2020

2 364,00 EUR Dvetisíctristošesťdesiatštyri

Obec Prochot

Audit consults,s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: