Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2020

Zmluva o dielo

6/2020

1 950,00 EUR Jedentisícdeväťstopäťdesiateuro

Mateusz Bieniek - Arbor-Jobs

Obec Prochot

10.02.2020

Nájomná zmluva č. KD/03/2020

5/2020

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

04.02.2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 1486/2020-M_ODFSS

4/2020

159 744,00 EUR Jednostopäťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsaťštyrieuro

Ministerstvo práce,soc.vecí a rod. SR Bratislava

Obec Prochot

23.01.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

3/2020

2 364,00 EUR Dvetisíctristošesťdesiatštyri

Obec Prochot

Audit consults,s.r.o

15.01.2020

Nájomná zmluva č. KD-02-2020

2/2020

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Obec Prochot

Lám Šúri, Banská Hodruša

03.01.2020

Nájomná zmluva č. KD-01-2020

1/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeuro

Obec Prochot

Ladislav Rozenberg

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1