Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.08.2019

Nájomná zmluva č. KD/04/2019

46/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

05.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

45/2019

45,60 EUR Štyridsaťpäť Eur, šesťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

05.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

44/2019

50,59 EUR Päťdesiat Eur, päťdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

12.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

43/2019

20,00 EUR Dvadsať

Anna Zimanová

Obec Prochot

12.07.2019

Nájomná zmluva č. DS/05/2019

42/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Zimanová Anna

Obec Prochot

01.07.2019

Nájomná zmluva č. KD/03/2019

41/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

28.06.2019

Zmluva o spolupráci

40/2019

50,00 EUR Päťdesiateuro

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

24.06.2019

Sponzorská zmluva

39/2019

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

SDP Kremeň s.r.o.

Obec Prochot

14.06.2019

Hromadná licenčná zmluva

38/2019

14,40 EUR Štrnásť eur, štyridsať centov

SOZA pre práva k hudobným dielam

Obec Prochot

12.06.2019

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

37/2019

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Prochot

05.06.2019

Kúpna zmluva

36/2019

145,00 EUR Jednostoštyridsaťpäťeuro

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

05.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2019

35/2019

20,00 EUR Dvadsať

Hubová Rečlová Ľubica

Obec Prochot

03.06.2019

Kúpna zmluva

34/2019

120,00 EUR Jednostodvadsaťeuro

Peter Beňo

Obec Prochot

03.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2019

33/2019

15,00 EUR Pätnásť

Kúšiková Veronika

Obec Prochot

03.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.11/2019

32/2019

15,00 EUR Pätnásť

Zimanová Anna

Obec Prochot

31.05.2019

Sublicenčná zmluva č. ZM2020711

31/2019

72,10 EUR Sedemdesiatdvaeuro 10/100

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Prochot

17.05.2019

Dohoda č. 19/27/50J/26-NS

30/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdveeuro 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

16.05.2019

Dohoda č. 19/27/054/27

29/2019

2 180,88 EUR dvetisícjednostoosemdesiateuro 88/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

14.05.2019

Zmluva č. 606/2019/ODDRF

28/2019

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020089

27/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020090

26/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 706200822

25/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

25.04.2019

Kúpna zmluva

24/2019

500,00 EUR Päťstoeuro

Mária Ličková

Obec Prochot

24.04.2019

Nájomná zmluva č. KD/02/2019

23/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

03.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2019

22/2019

15,00 EUR Pätnásť

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: