Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2019

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

37/2019

Neuvedené

Obec Prochot

HUMANA People to People Slovakia o.z.

05.06.2019

Kúpna zmluva

36/2019

145,00 EUR Jednostoštyridsaťpäťeuro

Obec Prochot

Ing. Naďa Holubová

05.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2019

35/2019

20,00 EUR Dvadsať

Obec Prochot

Hubová Rečlová Ľubica

03.06.2019

Kúpna zmluva

34/2019

120,00 EUR Jednostodvadsaťeuro

Obec Prochot

Peter Beňo

03.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2019

33/2019

15,00 EUR Pätnásť

Obec Prochot

Kúšiková Veronika

03.06.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č.11/2019

32/2019

15,00 EUR Pätnásť

Obec Prochot

Zimanová Anna

31.05.2019

Sublicenčná zmluva č. ZM2020711

31/2019

72,10 EUR Sedemdesiatdvaeuro 10/100

Obec Prochot

Rozhlas a televízia Slovenska

17.05.2019

Dohoda č. 19/27/50J/26-NS

30/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdveeuro 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

16.05.2019

Dohoda č. 19/27/054/27

29/2019

2 180,88 EUR dvetisícjednostoosemdesiateuro 88/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

14.05.2019

Zmluva č. 606/2019/ODDRF

28/2019

1 500,00 EUR Jedentisícpäťstoeuro

BBSK, Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020089

27/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 719020090

26/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

29.04.2019

Zmluva o dodávke vody č. 706200822

25/2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta, 97401 Banská Bystrica

Obec Prochot

25.04.2019

Kúpna zmluva

24/2019

500,00 EUR Päťstoeuro

Mária Ličková

Obec Prochot

24.04.2019

Nájomná zmluva č. KD/02/2019

23/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

03.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2019

22/2019

15,00 EUR Pätnásť

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

03.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 09/2019

21/2019

20,00 EUR Dvadsať

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

01.04.2019

Nájomná zmluva č. DS/04/2019

20/2019

10,00 EUR Desať

Ing. Naďa Holubová

Obec Prochot

28.03.2019

Nájomná zmluva č. KD/01/2019

20/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

27.03.2019

Nájomná zmluva č. DS/03/2019

19/2019

10,00 EUR Desať

Terézia Debnárová

Obec Prochot

13.03.2019

Dodatok k zmluve č. 9920911574

18/2019

14,00 EUR Štrnásťeuro

Obec Prochot

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

13.03.2019

Dodatok k zmluve č. 9916344347

17/2019

35,58 EUR Tridsaťpäťeuro päťdesiatosem centov

Obec Prochot

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

05.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2019

16/2019

15,00 EUR Pätnásť

Jozef Rečlo

Obec Prochot

05.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 07/2019

15/2019

20,00 EUR Dvadsať

Jozef Rečlo

Obec Prochot

05.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 06/2019

14/2019

20,00 EUR Dvadsať

Jozef Rečlo

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: