Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.10.2019

Dohoda č. 19/27/50J/49-NS

62/2019

5 052,51 EUR Päťtisícpäťdesiatdva 51/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Prochot

18.10.2019

Dodatok k zmluve č. 9922251770

61/2019

35,58 EUR Tridsaťpäť 58/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

18.10.2019

Dodatok k zmluve č. 9922252119

60/2019

30,59 EUR Tridsaťeuro 59/100

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

17.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019

59/2019

15,00 EUR

Lucia Minková

Obec Prochot

17.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019

58/2019

15,00 EUR Pätnásť

Lucia Minková

Obec Prochot

17.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č, 20/2019

57/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

17.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2019

56/2019

20,00 EUR Dvadsať

Emília Štangová

Obec Prochot

10.10.2019

Nájomná zmluva č. DS/06/2019

55/2019

25,00 EUR Dvadsatpäť

Emília Štangová

Obec Prochot

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov

54/2019

4 000,00 EUR Štyritisíc

Fond na podporu umenia

Obec Prochot

25.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2019

53/2019

15,00 EUR Pätnásť

Podskalková Jarmila

Obec Prochot

25.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2019

52/2019

15,00 EUR Pätnásť

Gajdošová Darina

Obec Prochot

25.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2019

51/2019

15,00 EUR Pätnásť

Maslenová Dana

Obec Prochot

24.09.2019

Nájomná zmluva č. KD/05/2019

50/2019

20,00 EUR Dvadsať

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

23.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2019

49/2019

15,00 EUR Pätnásť

Pellerová Beata

Obec Prochot

23.09.2019

Kúpna zmluva

48/2019

192 864,00 EUR Jedenstodeväťdesiatdvatisícosemstošesťdesiatštyri

JRK Slovensko s.r.o.

Mikroregión Hlinické Pohronie

20.09.2019

Darovacia zmluva

47/2019

100,00 EUR Jedensto

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Obec Prochot

12.08.2019

Nájomná zmluva č. KD/04/2019

46/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

05.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

45/2019

45,60 EUR Štyridsaťpäť Eur, šesťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

05.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

44/2019

50,59 EUR Päťdesiat Eur, päťdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 BRATISLAVA

Obec Prochot

12.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019

43/2019

20,00 EUR Dvadsať

Anna Zimanová

Obec Prochot

12.07.2019

Nájomná zmluva č. DS/05/2019

42/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Zimanová Anna

Obec Prochot

01.07.2019

Nájomná zmluva č. KD/03/2019

41/2019

20,00 EUR Dvadsaťeuro

Lám Šúri, Banská Hodruša

Obec Prochot

28.06.2019

Zmluva o spolupráci

40/2019

50,00 EUR Päťdesiateuro

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Prochot

24.06.2019

Sponzorská zmluva

39/2019

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat

SDP Kremeň s.r.o.

Obec Prochot

14.06.2019

Hromadná licenčná zmluva

38/2019

14,40 EUR Štrnásť eur, štyridsať centov

SOZA pre práva k hudobným dielam

Obec Prochot

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: