Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OÚPRO-S2018/00219

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodmutia

Vyvesené: 24. 10. 2018

Dátum zvesenia: 9. 11. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť