Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

Najnovšie aktuality

05.03.2019

9. ROČNÍK BENEFIČNÉHO PLESU

Drahí priatelia 9. ročník BENEFIČNÉHO PLESU máme úspešne za sebou a preto nám dovoľte touto cestou poďakovať hlavne moderátorovi - Matej "Sajfa" Cifra, hosťom/účinkujúcim - Richard Rikkon a Mário Lopéz Dance Company, ktorí náš ples pozdvihli o niekoľko úrovní, vytvorili príjemnú, neopísateľnú atmosféru a veríme, že nezabudnuteľný zážitok BEZ NÁROKU NA HONORÁR. Veľká vďaka patrí organizátorom plesu, našej novej p. starostke Ing. Martine Rozenbergovej a spoločnosti UNIVERZA. Ďakujeme všetkým zamestnancom - opatrovateľkám, kuchárkam, čašníkom, baristovi, upratovačkám, údržbárovi, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní. Naša vďaka patrí kapele - Midnight Spirits - Norbert Pompa a spol., ktorá nás sprevádzala počas celého večera/noci. Ďakujeme za malú "ochutnávku" z 9. ročníka BENEFIČNÉHO PLESU, kameramanovi Silvesterovi Šoucovi, ktorú si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=prmMOuJw9TU Na profesionálne fotky si musíme trošku počkať :) A zároveň chceme poďakovať Miroslavovi Mandincovi, ktorý náš Benefičný ples každý rok zachytí v úžasných farbách BEZ NÁROKU NA HONORÁR.

Detail

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získan z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v obci. ĎAKUJEME :)

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. ĎAKUJEME :)

Cenník služieb

Cena je určená na jeden deň pobytu.

Cenník služieb poskytovaných v ZSS Jesienka
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prochot na rok 2019 od 01.01.2019
         
Prízemie        
Odborné činnosti v €      
I. stupeň  1,30 €      
II. stupeň 1,40 €      
III. stupeň 1,50 €      
IV. stupeň  1,60 €      
V. stupeň  1,70 €      
VI. stupeň 1,80 €      
         
Obslužné činnosti        
Ubytovanie plocha 1 klient sumár 0,40 €/m2
izba 4- posteľová č. 6 26,52 m2 6,63 7,31 2,92 €
izba 3- posteľová č.7 25,84 m2 8,61 9,29 3,72 €
wc k 3-posteľ. Izbám 4,76 m2 0,68    
izba 2- posteľová č.2,3,4,5 18,24 m2 9,12 12,67 5,07 €
wc v izbe 7,10 m2 3,55    
izba 1- posteľová č.1 12,6 m2 12,6 12,6 5,04 €
         
Upratovanie 0,50 €      
Pranie, žehlenie 0,50 €      
         
Strava        
Racionálna strava 6,40 €      
Dia s II. večerou 6,50 €      
Dia bez II. večere 6,40 €      
vypracovala: Mgr. Lucia Minková        
01.01.2019        
         
Cenník služieb poskytovaných v ZSS Jesienka
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prochot na rok 2019 od 01.01.2019
1. poschodie        
Odborné činnosti v €      
I. stupeň 1,30 €      
II. Stupeň 1,40 €      
III. Stupeň 1,50 €      
IV. stupeň 1,60 €      
V. stupeň 1,70 €      
VI. stupeň 1,80 €      
         
Obslužné činnosti        
Ubytovanie plocha 1 klient sumár 0,40 €/m2
izba 2- posteľová č.8 21,05 m2 10,53 12,42 4,97 €
izba 2- posteľová č. 9  21,05 m2 10,53 12,42 4,97 €
wc k 2-posteľ. izbám 7,54 m2 1,89    
izba 2- posteľová č.10  20,95 m2 10,48 12,22 4,89 €
izba 2- posteľová č. 11 21,81 m2 10,91 12,65 5,06 €
wc k 2 posteľ. izbám 6,97 m2 1,74    
izba 2- posteľová č.12 23,52 m2 11,76 14,35 5,74 €
izba č. 13 8,10 m2 8,10 8,10 3,24 €
izba č. 14 8,07 m2 8,07 10,66 4,26 €
Upratovanie 0,50 €      
Pranie, žehlenie 0,50 €      
         
Strava        
Racionálna strava 6,40 €      
Dia s II. večerou  6,50 €      
Dia bez II. večere 6,40 €      
vypracovala: Mgr. Lucia Minková        
01.01.2019        

 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

  1. Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v ZSS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.
  2. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
  3. V prípade, že prijímateľovi sa zmení zdravotný stav je riaditeľ ZSS oprávnený dať podnet na príslušný orgán o prehodnotenie posudku o oprávnenosti odoberať poskytovanú službu.
  4. ZSS určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa §74 zákona o sociálnych službách a v súlade s aktuálne platným všeobecne záväzným nariadením obce Prochot, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa neustanovuje inak.