Obsah

logo

Sme aj na facebooku

facebook

zss jesienka

"Dôstojne znášať starnutie je vrchol múdrosti a jedno z najťažších umení života."AMIEL

Rozumieme potrebám skôr narodených

a snažíme sa postarať o ich celkové zabezpečenie vytvorením podmienok pre dôstojný život v starobe. Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou.

2% z dane

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získan z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v obci. ĎAKUJEME :)

Darujte organizácii Občianske združenie Jesienka 2% z dane. Prostriedky získané z Vašich daní budú použité pre tých najslabších a najzraniteľnejších v našej obci. Viac na: organizacie/oz-jesienka-1/2-z-dane/

ĎAKUJEME :)

Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadrozmerný ľudský prístup, to je nastúpená cesta a zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba ľuďom výzvou, povinnosťou, poslaním aj životnou úlohou.

Kontakty

Adresa: Obec Prochot
Zariadenie sociálnych služieb Jesienka
Prochot č.39
966 04 Horná Ždaňa

IČO: 00320960
DIČ: 2020529764
IBAN: SK86 0200 0000 0000 0542 6422


Kontakty:
Mgr. Lucia Minková

Riaditeľka ZSS Jesienka
mobil: 0915 657 674
email: jesienka.prochot@gmail.com

Mgr. Žofia Tökölyiová
Vedúca úseku sociálnych služieb
tel: 045/6774 207
email: jesienka.prochot@gmail.com

Ing. Valéria Bugárová
Ekonóm obce
mobil: 0918/548 444
tel.: 045/ 672 68 38
email: bugarova.v@gmail.com