Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca obecného zastupiteľstva
  • Ivan Balko, Bc.
Poslanci
  • Mariana Ličková
  • Michal Macko, Ing.
  • Daniela Macková, Mgr
  • Matej Ziman, Ing.

Rozpočty

Rok 2019

Viacročný rozpočet obce Prochot na roky 2019 - 2021

Viacročný rozpočet na roky 2019-2021.pdf

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019.pdf

Rok 2018

Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020

viacročný-2.pdf

Schválený rozpočet na rok 2018

rozpočet-1.pdf

Rok 2017

Viacročný rozpočet obce na roky 2017 – 2019

viacročný-2017-2019.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet.pdf

Rok 2016

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2016

výročná-správa-2016-1.pdf

Záverečný účet obce Prochot za rok 2016

Záverečný-účet-2016.pdf

Viacročný rozpočet na roky 2016-2018

viacročný.pdf

Schválený rozpočet na rok 2016

rozpočet1.pdf

Rok 2015

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2015

výročná-správa-2015.pdf

Záverečný účet obce Prochot za rok 2015

2015.docx

Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017

Viacročný-rozpočet-na-roky-2015-2017.xls

Schválený rozpočet za rok 2015

Schválený-rozpočet-na-rok-2015.doc

Rok 2014

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2014

Výročná-správa-ku-KUZ-za-rok-2014.doc

Záverečný účet obce Prochot za rok 2014

Záverečný-účet-obce-Prochot-za-rok-2014.docx

Programový rozpočet obce Prochot za roky 2014 – 2016

Programový-rozpočet-na-roky-2014-2016.xls

Schválený rozpočet obce Prochot za rok 2014

Schválený-rozpočet-na-rok-2014.doc

Rok 2013

Schválený rozpočet obce Prochot za rok 2013

Schválený-rozpočet-na-rok-2013.doc

Programový rozpočet obce Prochot za roky 2013 – 2015

Programový-rozpočet-na-roky-2013-2015.xls

Stránka