Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca obecného zastupiteľstva
  • Ivan Balko, Bc.
Poslanci
  • Mariana Ličková
  • Michal Macko, Ing.
  • Daniela Macková, Mgr
  • Matej Ziman, Ing.

Rozpočty

Rok 2019

Viacročný rozpočet obce Prochot na roky 2019 - 2021

Viacročný rozpočet na roky 2019-2021.pdf

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019.pdf

Rok 2018

Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020

viacročný-2.pdf

Schválený rozpočet na rok 2018

rozpočet-1.pdf

Rok 2017

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2017

výročná správa 2017.doc

Záverečný účet obce Prochot za rok 2017

ZU 2017.pdf

Viacročný rozpočet obce na roky 2017 – 2019

viacročný-2017-2019.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017

rozpočet.pdf

Rok 2016

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2016

výročná-správa-2016-1.pdf

Záverečný účet obce Prochot za rok 2016

Záverečný-účet-2016.pdf

Viacročný rozpočet na roky 2016-2018

viacročný.pdf

Schválený rozpočet na rok 2016

rozpočet1.pdf

Rok 2015

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2015

výročná-správa-2015.pdf

Záverečný účet obce Prochot za rok 2015

2015.docx

Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017

Viacročný-rozpočet-na-roky-2015-2017.xls

Schválený rozpočet za rok 2015

Schválený-rozpočet-na-rok-2015.doc

Rok 2014

Výročná správa obce Prochot za konsolidovaný celok za rok 2014

Výročná-správa-ku-KUZ-za-rok-2014.doc

Záverečný účet obce Prochot za rok 2014

Záverečný-účet-obce-Prochot-za-rok-2014.docx

Programový rozpočet obce Prochot za roky 2014 – 2016

Programový-rozpočet-na-roky-2014-2016.xls

Schválený rozpočet obce Prochot za rok 2014

Schválený-rozpočet-na-rok-2014.doc

Stránka