Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016

0
1193

Žiadame všetkých poplatníkov o vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na Obecný úrad Prochot najneskôr do 08.01.2015.

Priznanie/dodatočné priznanie k poplatku za odpad za rok 2016