Obsah

Oznam o štatistickom zisťovaní

Typ: ostatné
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila so realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach.Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov...

Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania vybraných 345 obcí, medzi nimi aj Prochot. Do zisťovania  je zaradených  cca 4100 domácností. 

                                    Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník povený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti služobným preukazom. Všetky informácie a názory,  ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.  Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 


Vytvorené: 17. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2019 12:00
Autor: Správca Webu