Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Sčítanie obyvateľov 2021- asistované sčítanie

Informácie o ďalšej etape sčítania obyvateľov 2021 celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o prerušení el. energie 28.04.2021

Podrobnejšie informácie v prílohe celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Ponuka hydiny apríl-máj

Farma u Flaškov ponúka na predaj rôzne druhy hydiny. Podrobnejšie info na priloženom letáku celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o prerušení dodávky el. prúdu dňa 16.4.2021

16.4.2021 v čase od 8:30 do 15:30 prerušená el. energia celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o prerušení el. energie dňa 15.04.2021

Dňa 15.04.2021 bude v čase od 8:30 do 15:30 prerušená el. energia celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o prerušení el. energie 14.4.2021

Dňa 14.4.2021 v čase od 8:30 do 15:30 bude v obci prerušená el. energia celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam - výberové konanie na pozíciu Soc. pracovník

Obec Prochot vyhlasuje výberové konanie na prac.pozíciu
SOCIÁLNY PRACOVNÍK celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Upozornenie na podvodné konanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiar nad Hronom upozorňuje hlavne seniorov na rôzne podvodné praktiky v súvislosti s COVID-19 a tiež Sčítania obyvateľov 2021 celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Elektronické sčítanie obyvateľov-tlačová správa

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!! celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Informácie pre seniorov-upozornenie na podvodníkov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru informuje hlavne seniorov o podvodných praktikách rôznych páchateľov trestnej činnosti a vyzýva na opatrnosť a preverenie si všetkých podozrivých návštev alebo telefonátov do domácností seniorov celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie za poskytnutie dotácie z EF v rámci Programu obnovy dediny

poďakovanie celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Zbraňová amnestia

Zbraňová amnestia celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Úradné hodiny na ÚPSVaR

Úradné hodiny na Úrade práce, soc. vecí a rodiny celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Tlačová správa o sčítaní domov a bytov 2020 v Banskobystrickom kraji

Informácie o stave sčítania domov a bytov celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Bioopatrenia pre farmy

Regionálna veterinárna a potravinárska správa Žiar nad Hronom
informuje chovateľov ošípaných o bioopatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri chove týchto zvierat. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 587 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Tlačová správa o sčítaní domov a bytov

Tlačová správa o sčítaní domov a bytov v Banskobystrickom kraji celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE Policajného zboru SR

Policajný zbor SR, oddelenie prevencie kriminality upozorňuje občanov a hlavne seniorov na možné kriminálne praktiky v tomto období.... celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam - Call centrum k problematike koronavírusu

Okresný úrad v Banskej Bystrici oznamuje širokej verejnosti, že dňom 30.03.2020 bolo zriadené Call centrum pre poskytovanie informácii k problematike koronavírusu.....


celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie na Úrade práce, soc. vecí a rod. BŠ, ZH, ZC -zamedzenie šírenie koronovírusu

ÚPSVaR SR, pracoviská Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica prijímaú nasledovné opatrenie, aby zamedzili šíreniu nebezpečného koronavírusu celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

KORONAVÍRUS - PREVENCIA

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠIRENIA NOVÉHO NEBEZPEČNÉHO KORONAVÍRUSU celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Obec Prochot ďakuje Fondu na podporu umenia za finančnú dotáciu... celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na kultúrne podujatie

Srdečne Vás pozývame na kultúrne podujatie Matúšove folklórne slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 21.9.2019 v areáli KD Prochot... celý text

náš tip | 11. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie BBSK za poskytnutú dotáciu

Obecné zastupiteľstvo sa týmto chce poďakovať BBSK za poskytnutie finančnej dotácie obci Prochot na projekt "Prochot na konci alebo na začiatku sveta" v sume 1 500,00 €.

Cieľom projektu bolo zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti krstu obrazovej publikácie s názvom Prochot na konci alebo na začiatku sveta. Podujatie bolo určené nielen miestnym obyvateľom, ale aj rodákom a obyvateľom z okolitých obcí. V tento deň sa spojili všetky generácie do jednej veľkej rodiny, čo podporilo miestnu súdržnosť obyvateľov a tiež sme si pripomenuli kultúrne dedičstvo našich predkov.

Obrazová publikácia prezentuje nielen samotnú obec, ale aj BBSK. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Nahlasovanie spaľovania horľavých látok

Nahlasovanie spaľovania horľavých látok celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Ponuka služby-čistiareň peria

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom Vám ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt... celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe chovu ošípaných na domácu spotrebu celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Voľby prezidenta SR v roku 2019

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil dňa 10.01.2019 voľby prezidenta SR. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, autobusovej zastávky, prvky zelenej infraštruktúry

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Európa investuje do vidieckych oblastí"
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Detská zóna hier

Detské ihrisko pod názvom Detská zóna hier postavené pri budove Materskej školy v Prochote bolo "Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018" celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná