Kultúra

0 880

BBSK poskytol obci Prochot 1.500 € na projekt pod názvom “Prochot v zrkadle času”. Cieľom projektu bolo spracovanie histórie obce, od najstarších čias až po súčasnosť, do knižnej podoby. Obec Prochot je bohatá na históriu, ktorá nie je dostatočne spracovaná a zdokumentovaná. V knihe budú opísané príslušné oblasti života obyvateľov počnúcich prehistóriou až po súčasnosť.  Napísaním knihy by sme chceli dosiahnuť práve tieto hodnoty a tým zviditeľniť nielen našu obec, ale aj banskobystrický kraj ako prirodzené historické, kultúrne a spoločenské centrum stredného Slovenska.

NÁHODNÝ ČLÁNOK

0 67
  Hodnotiaca správa k zmluve č.144/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na projekt „Leto v obci“ Obec Prochot dňa 08.07.2017 pripravila podujatie pod názvom „Leto v obci“. Toto podujatie ...